Kadernota

In de kadernota worden de kaders en uitgangspunten voor de middellange termijn (4 jaar) uitgezet.

Bekijk de kadernota

Bekijk het raadsvoorstel