Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Projecten en Plannen / Snippergroen

Snippergroen

Project Snippergroen gemeente Sluis

Genieten van een grotere tuin? Dat kan met snippergroen. De gemeente Sluis voert het project Snippergroen uit om het gebruik van gemeentegrond op orde te brengen. Onder snippergroen verstaan we stroken openbare grond waarvan de gemeente eigenaar is. Deze groenstroken grenzen aan uw tuin, huis of grond en hebben een beperkte of geen openbare functie. De gemeente verkoopt deze stroken grond. Heeft u snippergroen voor, naast of achter uw woning? En bent u geïnteresseerd om het te kopen? Vul dan het aanvraagformulier in.

 

Waarom dit project?

Misschien gebruikt u al een stuk gemeentegrond dat aan uw tuin grenst. De gemeente heeft het grondgebruik in kaart gebracht en maakt hierover graag afspraken met u. Daarnaast is er snippergroen dat momenteel nog niet wordt gebruikt, maar dat bewoners wel graag zouden willen kopen. Ook deze grond komt eventueel voor verkoop in aanmerking.

De gemeente wil met dit project het gebruik van gemeentegrond op een gelijke en transparante manier legaliseren en uniformeren. De verkoop van snippergroen heeft voordelen voor zowel de bewoners als de gemeente. Inwoners kunnen de waarde van hun woning en hun woongenot vergroten door aankoop van snippergroen. De gemeente heeft na verkoop minder onderhoudskosten en de openbare ruimte is beter gestructureerd.

Het project Snippergroen wordt kern voor kern uitgevoerd en begint in september 2017 in Breskens en het vakantiepark Schoneveld. Daarna komen de overige kernen van de gemeente Sluis aan bod. In elke kern start het project met een informatieavond. Hiervoor ontvangen bewoners een uitnodiging. Na de informatieavond verstuurt de gemeente een brief met informatie over uw individuele situatie en komen de projectmedewerkers graag bij u op bezoek.

Meer informatie over het project Snippergroen vindt u in de algemene flyer en de verjaringsflyer.

 

Kan al het snippergroen verkocht worden?
In de volgende situaties is het, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk om de aangrenzende groenstrook te kopen:

- U heeft het snippergroen dat aan uw huis, tuin of grond grenst in gebruik zonder dat daarover afspraken zijn met de gemeente.

- Aan uw huis, tuin of grond grenst snippergroen dat u niet in gebruik heeft, maar wel graag aan uw perceel zou willen toevoegen

- U heeft een huur- of gebruiksovereenkomst met de gemeente met betrekking tot het snippergroen dat aan uw huis, tuin of grond grenst en u wenst deze grond graag aan te kopen.

Niet in alle gevallen is koop van gemeentegrond mogelijk. De gemeente beoordeelt per situatie of de grond wel of niet verkocht kan worden. In de notitie Verkoop en Verhuur van Openbare grond 2017 en de notitie Handhaving Eigendomsrecht bij Onrechtmatig Gebruik Gemeentegrond 2017 leest u het beleid van de gemeente Sluis ten aanzien van uitgifte van snippergroen.

 

Aantrekkelijke grondprijs gedurende het project

Gedurende het project geldt een verlaagde verkoopprijs van € 75,- / m2 voor de aankoop van de eerste 100 m2 gelegen achter of naast de woning. Voor stroken grond met een oppervlakte groter dan 100 m2, geldt voor de volgende 100 m2 een verkoopprijs van € 50,- / m2. De prijs per m2 voor de (eventueel) resterende grond betreft € 25,- / m2.

Voor grond gelegen vóór de woning geldt een verkoopprijs van € 25,- / m2.

 

Schematisch ziet de berekening van de verkoopprijs (zonder extra bouwmogelijkheden*) er als volgt uit:

 

Prijs per m2 voor

de eerste 100 m2

Prijs per m2 voor

de volgende 100 m2

Prijs per m2 voor

de (eventueel) resterende m2

Grond gelegen voor de woning (rooilijn)

€ 25,-

€ 25,-

€ 25,-

Grond gelegen naast of achter de woning

€ 75,-

€ 50,-

€ 25,-

Een rekenvoorbeeld: een perceel van 110 m² gelegen achter de woning kost dus

€ 8.000,- kosten koper (100 x € 75,- + 10 x € 50,-).

* Als de aankoop van grond wordt verricht om vergunningplichtige bouwplannen te realiseren, wordt de waarde van de grond afzonderlijk vastgesteld. De waarde is afhankelijk van de plannen van de koper en zal in dat geval altijd minimaal op de hierboven genoemde bedragen vastgesteld worden.

Bijkomende kosten

 

Naast de koopsom betaalt u kosten koper. Dit betekent dat de overdrachtsbelasting over de koopsom en de kosten van de notaris en het Kadaster voor uw rekening komen. Daarnaast kan het zijn dat er een aanpassing in de openbare ruimte moet plaatsvinden door de verkoop van een stuk grond. Een voorbeeld hiervan is het verplaatsen van een lichtmast. De kosten van deze aanpassing brengen wij in rekening bij de koper van de grond.

 

Gemeentegrond niet in gebruik, maar wel belangstelling?

Grenst uw perceel aan een stukje gemeentegrond dat u graag bij uw perceel wilt betrekken? Ook dan is het eventueel mogelijk om deze grond van de gemeente te kopen. U kunt hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen. Vervolgens zal getoetst worden of de grond voor verkoop in aanmerking komt.

 

Informatiebijeenkomst
Elke fase van het project start met een algemene informatieavond over het project. Tijdens de bijeenkomst wordt het project Snippergroen nader toegelicht en krijgt u algemene informatie over het project. Vervolgens is er gelegenheid om algemene vragen te stellen. Tijdens deze avond wordt niet ingegaan op individuele situaties. Na de informatiebijeenkomst ontvangen alle betrokken inwoners een brief waarin op hun individuele situatie wordt ingegaan. De gemeente nodigt u ook uit voor een persoonlijk gesprek. Vervolgens zal er met elkaar worden toegewerkt naar een oplossing.

 

Informatiebijeenkomst Breskens
Op 2 november 2017 vondt er een informatieavond plaats voor betrokkenen uit Breskens. Tijdens deze avond  is er een presentatie gegeven en hadden betrokkenen de kans om vragen te stellen.

De informatieavond voor het vakantiepark Schoneveld volgt later.

 

Meer informatie
De antwoorden op veelgestelde vragen over de aankoop van snippergroen kunt u hier lezen.

Heeft u nog andere vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met het projectteam Snippergroen via snippergroen@gemeentesluis.nl. Ook kunt u op maandag tot en met vrijdag telefonisch contact opnemen met de projectmedewerkers via telefoonnummer 0117 - 457 299.

 

Te downloaden:
- Notitie Verkoop en Verhuur Gemeentelijke Grond 2017

- Veelgestelde vragen en antwoorden

- Aanvraagformulier Snippergroen
- Flyer project Snippergroen

- Flyer verjaring Snippergroen

- Notitie handhaving eigendomsrecht bij onrechtmatig gebruik gemeentegrond 2017

 


Uitgelicht


Zoeken