Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Waterfront Breskens

Waterfront Breskens speelt in op de trends van avontuur, actief bezig zijn en het onbegrensd genieten, binnen het thema visserij. Avontuurlijk vissen op de Westerschelde en de Noordzee.

De autoveerverbinding Breskens-Vlissingen verdween in 2003. De visserij heeft het moeilijk. Het aantal arbeidsplaatsen liep terug. Door deze factoren kwamen de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van Breskens onder druk te staan. De verbondenheid van het dorp en de inwoners met de havens is groot maar om dit weer in te zetten als economische motor waren forse investeringen nodig. Het toerisme, de watersport en in het bijzonder het zeezeilen bieden hiertoe goede kansen. Samen met het bedrijfsleven heeft de gemeente dan ook ingezet op de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Breskens. Dit door de ontwikkeling van de jachthaven tot internationaal watersportcentrum en het versterken van de band tussen het dorp en de havens. Dit project kent diverse deelprojecten, zoals de invulling van het oude veerplein, de herinrichting van het Spuiplein, het Eerste Strange, de ontwikkeling van de handelshaven en de looplijn. De deelprojecten worden niet allemaal tegelijk uitgevoerd en het ene onderdeel is veel verder gevorderd (al uitvoering) dan het andere (nog in fase van planvorming).

 

De plannen voor Breskens zijn in het kader van Interegg II project MAYA 1 vastgelegd in de Structuurvisie Breskens. Deze structuurvisie is de basis voor de duurzame kwaliteitsimpuls. De belangrijkste conclusies  uit de structuurvisie zijn uitgevoerd in het kader van Interegg II project MAYA 2 en het Europees Economisch Stimuleringsprogramma OP Zuid.

 

Uitnodigend

Het is voor toeristen en recreanten aantrekkelijk om de bedrijvigheid in de havens te beleven. Door het verleggen van de dijk werd het mogelijk om een attractieve, uitnodigende wandelroute te maken langs het dorpshart, de jacht-, vis- en handelshaven. Wie over de looplijn wandelt, komt al het goede van het vissersdorp tegen: het uitzicht op de monding van de Westerschelde, het dorpshart en de levendige havens. Als het dorp er uitnodigend uitziet en er veel te beleven is voor zowel de jongste gasten als de “grote mensen”, profiteren detailhandel en horeca hiervan. Aan de inrichting van de openbare ruimte is dan ook veel aandacht besteed. Aanknopingspunten hierbij zijn het stoere, maritieme karakter van Breskens, avontuur, actief bezig zijn, onbegrensd genieten en de onderwaterwereld.

 

Denk bijvoorbeeld aan het Spuiplein. Ontelbare foto’s zijn er al gemaakt van de kleurrijke vissen van kunstenaar Albert Kramer. De kinderen gaan helemaal op in hun spel met het water. Dat maakt het plein levendig. Een ander voorbeeld is het sardientjesblik op het Maritiem Dek. Net als op het Spuiplein komt het daar vaak voor dat de ouders nog een drankje bestellen omdat de kinderen zo lekker bezig zijn. En natuurlijk de fotoreportage “from catch to plate”, die het ketenproces van de visserij laat zien: van vangst tot viscreatie op het bord. Gewerkt wordt aan initiatieven om de onderwaterwereld letterlijk boven te halen en beleefbaar te maken voor zowel belangstellende toeristen als wetenschappers, bijvoorbeeld door een kunstmatige vis met een camera in de jachthaven. Daarmee wordt ingehaakt op de groeiende belangstelling voor duurzaamheid, klimaatverandering en de waarde van de natuur.


Uitgelicht


Zoeken