Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Projecten en Plannen / Overzicht lopende projecten / Valorisatie van de kernen

Valorisatie van de kernen

Eén van de actiepunten van de Recreatievisie West Zeeuwsch-Vlaanderen is het verder opwaarderen van de kernen.

Uitgangspunt is dat de karakteristieke eigenschappen van elke kern duidelijker naar voren moeten komen. Om de leefbaarheid te verbeteren voor de eigen inwoners en om aantrekkelijker te worden voor de toerist. Elke kern moet volgens de Recreatievisie een eigen gezicht krijgen. “Een gezicht” dat nauw aansluit bij het karakter van iedere kern. Want iedere kern in West Zeeuws-Vlaanderen heeft zijn eigen aardigheden.

 

Het project Valorisatie is gestart in de voormalige gemeente Oostburg (het project werd toen ook wel “Sporentrek” genoemd). De plannen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van wensen en ideeën uit de dorpen zelf. Hiertoe is per dorp een werkgroep samengesteld bestaande uit inwoners (waaronder leden van de dorpsraden) en ambtenaren, onder voorzitterschap van een wethouder. Door een stedenbouwkundige werden alle wensen in een rapport samengevat en in een aantal projecten opgedeeld.

 

De volgende kernen hebben dit valorisatieproces al doorlopen:


Klik op een plaatsnaam om meer te weten te komen over de resultaten van de valorisatie.

 

Nog niet alle projecten uit het valorisatierapport zijn uitgevoerd. In de verschillende rapporten zijn er nog leuke projecten die popelen om uitgevoerd te worden. Deze worden uitgevoerd wanneer daarvoor budget beschikbaar is. Er wordt zoveel mogelijk ‘werk met werk’ gemaakt. Dit om efficiencyredenen en om te voorkomen dat op één plaats in korte tijd meerdere keren overlast ontstaat omdat er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.


Uitgelicht

Europese projecten


Zoeken