Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Structuurvisie

De aanleiding tot de structuurvisie zijn processen die de komende jaren onontkoombaar tot verandering leiden.

begeleidende afbeeldingHet sturen van deze processen op een zodanige wijze dat bestaande kwaliteiten van West Zeeuws-Vlaanderen worden behouden en gekoesterd en tegelijkertijd ruimte bieden voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen, vormen de kern van de opgave.

Wegvallen van nationale grenzen, veranderingen in agrarische sector, visserij en vervanging van het autoveer door vaste oeververbinding zijn voorbeelden van ontwikkelingen die het noodzakelijk maken een duidelijke visie over de toekomst van de regio te hebben. Het in gang zetten van een proces van duurzame ontwikkeling staat centraal in deze visie.

In de structuurvisie worden de gewenste ontwikkelingen in beeld gebracht voor wonen, recreatie en toerisme, economie en bedrijven, agrarische sector, infrastructuur, energie, waterbeheer en landschap. Helder wordt aangegeven welke kansen en mogelijkheden er bestaan en hoe die in de ruimtelijke structuur van de regio kan worden ingepast.


Uitgelicht

Europese projecten


Zoeken