Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Strandbeleid

Terinzagelegging herziening strandbeleid

 

De raadscommissie heeft op 4 november 2015 ingestemd met het ter inzage leggen van de herziening van het strandbeleid De toekomst van het strand.

 

De strandnota van 2011 heeft haar waarde bewezen en veel zaken zijn de afgelopen vijf jaar uitgevoerd. De uitdaging voor de periode 2016-2025 is om het beleid te continueren, daar waar het sterk en succesvol is gebleken. En waar nodig wordt het beleid aangepast, zodat een verder kwaliteitsimpuls te realiseren is. De herziene nota strandbeleid heeft daarom tot doel om voor de komende 10 jaar (2016-2025) richting te geven aan gewenste ontwikkelingen en hiervoor (beleids-)kaders vast te stellen.

 

De visie van de gemeenteraad ligt tot en met 16 december 2015 voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg en kunt u hieronder digitaal raadplegen.

 

Te downloaden:

 


Uitgelicht

Europese projecten


Zoeken