Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Projecten en Plannen / Overzicht lopende projecten / Kindvriendelijk West Zeeuws-Vlaanderen

Kindvriendelijk West Zeeuws-Vlaanderen

Kinderen zijn vaak de aanleiding voor een dagje uit of om ergens op vakantie te gaan, zeker als een kindvriendelijke inrichting hiertoe uitnodigt.

De rust en de ruimte en de kleinschaligheid van West Zeeuws-Vlaanderen is van oudsher voor veel gezinnen en families met jonge maar ook met oudere kinderen een overweging om de regio te bezoeken. Het kind en de jeugd zijn samen met de ouders in veel gevallen de belangrijkste gebruikersgroep van verblijfsaccommodaties, attracties en voorzieningen.

 

In 1996 is in een breed overleg met ondernemend West Zeeuws-Vlaanderen besloten om de regio te profileren als een gezins-kindvriendelijke regio. Dit profiel wordt in de Recreatievisie West Zeeuwsch-Vlaanderen (1999) bevestigd en vastgesteld.

 

In 1999 is het beleidsplan ‘Kinderen centraal in West Zeeuws-Vlaanderen’ uitgewerkt. Het plan bestaat uit het opstellen van richtlijnen om te komen tot een kindvriendelijke inrichting voor zowel de publieke omgeving als het toeristisch recreatief bedrijfsleven en andere publiek toegankelijke gelegenheden.

 

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het beleidsplan en het plan van aanpak om te komen tot een rapport met richtlijnen en uitgewerkte voorbeelden voor een gezins- en kindvriendelijke inrichting van de publieke omgeving en publiek toegankelijke gelegenheden. Het thema loopt als een rode draad door de plannen, projecten en initiatieven in de gemeente Sluis.

 

Stichting Speelkwartier
Stichting Speelkwartier houdt zich bezig met het aanleggen van speelvoorzieningen in de gemeente Sluis. De stichting is opgericht door de gemeente Sluis, het Rabobank Stimuleringsfonds en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Doelstelling van de stichting is het creëren en in stand houden van kwalitatieve sport, spel- en vrijetijdsvoorzieningen en speelomgevingen in de verschillende kernen van de gemeente. Het aanbod dient multifunctioneel te zijn, wat betekent dat zowel schooljeugd als eigen inwoners en gasten gebruik kunnen maken van de voorzieningen. Daarnaast dient een aangename en veilige speelomgeving de leefbaarheid te waarborgen in de kernen. Zowel particulieren als de gemeente Sluis kunnen een plan opzetten voor een speelomgeving. Zo is het project voor Hoofdplaat aangedragen door de gemeente Sluis, terwijl de plannen voor het schoolplein van Nieuwvliet op initiatief van de ouderraad zijn gerealiseerd. Stichting Speelkwartier inventariseert, maakt samen met de betrokkenen een projectvoorstel en begroting en probeert stimuleringsfondsen en subsidies aan te boren voor de verdere realisatie van het project. Een voorwaarde is dat een speelomgeving met zowel eigen middelen als met bijdragen van derden wordt gerealiseerd. De stichting draagt, in overleg met een werkgroep uit de kern, zorg voor de plaatsing en uitvoering van de nieuwe speelomgeving.


Uitgelicht

Europese projecten


Zoeken