Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Projecten en Plannen / Overzicht lopende projecten / Integraal Kustzonebeheer

Integraal Kustzonebeheer

Het project Integraal Kustzonebeheer West Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit een visionaire kijk op de kust met hieraan gekoppeld een projectenplan.

De visie maakt enerzijds deel uit van de Gebiedsgerichte Aanpak West Zeeuws-Vlaanderen en is anderzijds een voorbeeldproject in het Interreg IIC programma SAIL. Een samenwerkingsverband tussen de Zeeuwse, Vlaamse, Noord-Franse en Zuid-Oost Engelse kust. Het project geeft op een praktische wijze invulling aan de voorgestane Europese en landelijke ontwikkelingen (Derde Kustnota). Op een integrale wijze wordt duurzaam omgegaan met alle facetten van de kust, zoals mobiliteit, natuur en landschap, recreatie en toerisme, oeververdediging en kustmanagement.

 

Centraal in de visie staat de verbreding van de kustzone zowel binnen- als buitendijks. Een verbreding van de strand- dan wel kwelderzijde gaat samen met een verbreding aan de binnenzijde (duinverbreding dan wel uitbouw van kreken en nattere polders) naast de verbreding wordt de kust ingedeeld in rustige en drukkere kustgedeelten.

 

De voorzieningen worden geclusterd bij de huidige badplaatsen. Tevens worden de bestaande parkeervoorzieningen geherstructureerd. De ontsluitingsroutes worden getransformeerd tot badwegen. Onthaalparkeerkamers met extra voorzieningen ontstaan waarbij het traject, badweg-parkeerkamer-duinovergang-strand voor elke badplaats uniek wordt.


Uitgelicht

Europese projecten


Zoeken