Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Projecten en Plannen / Overzicht lopende projecten / IJzendijke – De Groote Jonkvrouw

IJzendijke – De Groote Jonkvrouw

Het plan Groote Jonkvrouw bestaat uit 93 projectmatige woningen en wordt in 3 fasen uitgevoerd. Tevens zijn er 42 vrije kavels beschikbaar.

Vandaag is deze historische kern nog steeds duidelijk aanwezig in het stedelijk weefsel. De publieke ruimte is er zeer specifiek en zorgt voor een historische sfeer in de dorpskern. Deze kent een zeer kwalitatieve publieke ruimte met een specifiek materiaalgebruik, zoals gebruik van natuursteenmaterialen (kleiklinkers, kasseisteen), smal straatprofiel zonder bomen, weinig groen. De ‘schil’ rondom de historische kern kent eveneens een kwalitatieve publieke ruimte, maar met een ander materiaalgebruik, namelijk gebruik van natuursteen en betonverharding (kleiklinkers en betonklinkers), breder straatprofiel met bomen en veel groengebruik.

Vanuit deze historie is aan de oostzijde van de kern IJzendijke een plan ontwikkeld voor nieuwbouw van woningen. Dit heet 'De Groote Jonkvrouw'. Enerzijds is sprake van een herontwikkeling van een voormalige bedrijfslocatie (het noordelijk plandeel) en anderzijds is ook sprake van een uitbreiding (het zuidelijk plandeel)

 

Een plan met historische allure

Groote Jonkvrouw geeft een knipoog naar het roemruchte verleden in IJzendijke. Rondom het plan wordt een deel van de Staats-Spaanse linies in volle glorie herbouwd, waarbinnen een unieke woonwijk ontstaat. Kenmerkend voor de wijk is het historische karakter. De kavels zijn ruim van opzet, maar ook het openbaar gebied krijgt de aandacht. De stadswal, stadsgracht en het achterliggende wandelpad worden opgenomen in het netwerk van toeristische routes. Door een unieke doorgang door de wal wordt de doorsnede van de originele verdedigingswal volledig zichtbaar. Het natuurlijk en klassieke karakter wordt ook versterkt door het gebruik van authentieke bestatingsmaterialen en het centrale plein met enkele karakteristieke bomen.

 

begeleidende afbeelding

Statige architectuur

Het ontwerp van de woningen ademt een statige en historische sfeer uit. De woningen hebben zowel een klassiek uiterlijk als hedendaags comfort. In het plan worden een viertal woningtypes gerealiseerd die met grote zorg zijn ontworpen: 'Jonker', 'Baron', 'Graaf' en 'Hertog'. De verscheidenheid en variatie in de architectuur is groot. Daarnaast kunnen ook persoonlijke wensen worden gerealiseerd. Er is een uitgekiend pakket van individuele keuzemogelijkheden samengesteld. De woningen mogen dan een kassiek uiterlijk hebben, technisch en kwalitatief zijn de woningen modern en voldoen aan alle eisen van deze tijd. Modern en klassiek smelten hier samen tot een bijzondere woonbeleving.

 

Fasering

Het plan Groote Jonkvrouw bestaat uit 93 projectmatige woningen en wordt in 3 fasen uitgevoerd. De starterwoningen type Jonker worden in de 1e en de 3e fase gerealiseerd. De types Baron en Graaf worden in alle 3 de fasen gebouwd. Type Hertog wordt in de 2e fase tot stand gebracht.

Tevens zijn er 42 vrije kavels beschikbaar. Voor het bebouwen van de vrije kavels zijn de bestemmingsplanvoorschriften bepalend. Het beeldkwaliteitsplan is bedoeld als handvat de ontwerpers (architecten) die in opdracht van de kopers van de vrije kavels een woning ontwerpen.

 

 

Voor nadere info:

De Dobbelaere Makelaars, http://www.dedobbelaere.nl/ of tel. 0117 - 454 526

 


Speelvoorzieningen in Plan De Groote Jonkvrouw IJzendijke

 

Op initiatief van Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. zijn de bewoners van het plan De Groote Jonkvrouw IJzendijke in december 2011 tijdens een bijeenkomst in het Mauritshof geïnformeerd over de speelvoorzieningen die in deze nieuwbouwwijk zijn gepland. Daarbij is een presentatie gehouden door de ontwerper van de speelvoorzieningen, de heer Sybolt Meindertsma. 

 

Klik hier om de presentatie digitaal te bekijken. 

 

 


Uitgelicht

Europese projecten


Zoeken