Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Housing Ambassador

De consulent woningverbetering van de gemeente Sluis helpt u kosteloos!

Uw woning verbeteren?
‘Voor u als potentiële koper of huidige eigenaar wordt kosteloos inzichtelijk gemaakt wat de kosten zijn om de gebreken te herstellen en het pand aan de wensen en/of wooneisen te laten voldoen.’

In de gemeente Sluis is een uitgebreid woningaanbod. Daarmee kan aan de vele woonwensen tegemoet worden gekomen. Dat lijkt in eerste instantie positief maar gebleken is dat particuliere woningen met een maximale WOZ waarde tot € 160.000,00 bij verkoop (te) lang leeg blijven staan. De oorzaak daarvan is vaak de mindere bouw- en woontechnische kwaliteit van deze woningen. Op het totaal aantal koopwoningen valt maar liefst 60% ervan in dit lagere segment. Hierdoor dreigt verpaupering en stijging van het aantal tweede woningen, hetgeen leidt tot aantasting van de woonomgeving en daarmee ook van de leefbaarheid. Het gemeentebestuur wil dit voorkomen en kiest daarom voor het doelgericht stimuleren van de aanpak van de kwalitatief slechtere woningvoorraad. Dit stimuleren gebeurt door het wegwijs maken (adviseren) van zowel kandidaat kopers van een bestaande woning (starters en doorstromers) als van woningeigenaren.
 
  • Alle informatie over de aanpak en de procedure vindt u in de brochure "Uw woning verbeteren?".
    Download de folder.
  • Brochure 'Provinciewerk' (inclusief verschenen artikel Housing Ambassador).

 

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de consulent woningverbetering gemeente Sluis, de heer Arnold van Hoorickx via tel. 0117 – 457 204 of de betrokken beleidsambtenaar, de heer Marcel de Paauw via tel. 0117 – 457 259. U kunt bij de heer De Paauw ook informatie krijgen over de mogelijkheden van de Stimuleringsleningen Volkshuisvesting.
Het project “Housing Ambassador – Revitalize the housing market in Sluis” wordt mede mogelijk gemaakt door samenwerking tussen de gemeente Sluis en Provincie Zeeland in het kader van het Europees subsidieproject DC NOISE (Demographic Change – New Opportunities in Shrinking Europe).


Uitgelicht

Europese projecten


Zoeken