Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Havengebied Breskens

 

Op woensdag 14 januari 2015 is de intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van het havengebied Breskens ondertekend in het provinciehuis te Middelburg. Provincie Zeeland, Haven Breskens Vastgoed B.V., Aannemersbedrijf Van de Poel B.V., Beheersmaatschappij Verstraeten B.V., Jachthaven Breskens B.V. en de gemeente Sluis onderschrijven hiermee een gezamenlijke ambitie.

 

De genoemde partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het gehele havengebied, de realisatie van maatschappelijke functies in het gebied en de opwaardering van de openbare ruimte. Een belangrijk onderdeel van die ontwikkelingen is de realisatie van het nieuwe viscentrum. Hierin worden onder meer de functies vismijn, visserijmuseum en visserijexperience opgenomen. Tevens worden de kansen en mogelijkheden voor de positionering van Breskens als internationaal centrum voor zeezeilen serieus onderzocht. 

Met die ondertekening van de intentieovereenkomst is de eerste belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het havengebied.

 

We houden u via de gemeentelijke website, onder deze button 'Ontwikkelingen havengebied Breskens' op de hoogte van alle stappen. Daarnaast ontvangt u, als u geabonneerd bent op de digitale nieuwsbrief, op gezette tijden een mail met daarin actuele informatie. Heeft u zich nog niet aangemeld maar wilt u de nieuwsbrief wel graag ontvangen? Laat het dan weten via Communicatie@gemeentesluis.nl. Houdt u naast al deze informatie ook de gemeentelijke twitteraccount @gemsluis, facebook.com/gemeentesluis en het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad in de gaten? Ook via deze wegen zullen wij u aanvullend informeren en/of uitnodigen voor informatiebijeenkomsten.

 

Hieronder kunt u de relevante documenten, presentaties en bijbehorende stukken sinds 9 maart 2015, de eerste informatiebijeenkomst, digitaal raadplegen.

 

Ontwerp bestemmingsplan Havengebied Breskens

 

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Havengebied Breskens' ter inzage wordt gelegd. Een MER (Milieu Effect Rapport), waarin de milieueffecten van de beoogde ontwikkeling op de omgeving in beeld worden gebracht, maakt deel uit van het ontwerpbestemmingsplan.

Klik hier voor meer informatie.

 

Informatiebijeenkomsten

 

Informatiebijeenkomst 9 maart 2015

Informatiebijeenkomst 8 juni 2015

Nieuwsbrieven

Informatie provincie Zeeland - ambitie Breskens: internationale hotspot voor zeezeilen

  • Klik hier voor de link naar de website van provincie Zeeland

 

 


Uitgelicht


Zoeken