Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Projecten en Plannen / Overzicht lopende projecten / Gebiedsplan Natuurlijk Vitaal

Gebiedsplan Natuurlijk Vitaal

Het gebiedsplan schetst de gewenste ontwikkelingen voor West Zeeuwsch-Vlaanderen tot aan 2018. Het geeft aan welke veranderingen kunnen bijdragen aan een economisch gezond, mooi en leefbaar West Zeeuwsch-Vlaanderen.

De twee pijlers van het gebiedsplan zijn: het geven van een impuls aan de economie en het verbeteren van ruimtelijke omgevingskwaliteiten, zoals natuur, landschap en cultuurhistorie, zodat West Zeeuwsch-Vlaanderen een gebied blijft waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Het plan is tot stand gekomen doordat overheden, de recreatiesector, de landbouw en de natuurorganisaties de krachten hebben gebundeld in de gebiedscommissie. West Zeeuwsch-Vlaanderen is een aantrekkelijk en uniek stukje Nederland. Dat moet zo blijven. Daar zijn ze het allemaal over eens.

Om een maximaal effect te behalen, worden alle maatregelen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Dat betekent dat ’werk met werk’ wordt gemaakt door bijvoorbeeld functies zoals recreatie en kustverdediging met elkaar te combineren of bij verruiming van een waterloop vrijkomende grond te gebruiken voor de aanleg van een dijk.

 

Meer informatie over het gebiedsplan Natuurlijk Vitaal:
http://www.gebiedsgerichteaanpak.nl/


Uitgelicht

Europese projecten


Zoeken