Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Publicaties

'Cadzand Maritiem'

Op donderdag 21 maart 2013 ondertekenden waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis en Yacht@Cadzand-Bad BV een intentieovereenkomst in het kader van de samenwerking tussen deze drie partijen. Met de ondertekening van deze overeenkomst worden de krachten van de drie partijen gebundeld. Waterschap Scheldestromen start in 2015 met de werkzaamheden voor de kustversterking. Tegelijkertijd wordt op initiatief van Yacht@Cadzand-Bad BV een jachthaven aangelegd. De gemeente Sluis zal de openbare ruimte rondom het uitwateringskanaal op een natuurlijk en stijlvolle manier inrichten.

 

Versterking van de kust in Cadzand-Bad

De kust voor de badplaats Cadzand-Bad moet versterkt worden. Het werkgebied ligt rondom de ingang van het kanaal, vanaf strandpaviljoen De Piraat tot voorbij het gebouw van de KNRM. Er wordt een nieuwe duin aangelegd voor de bestaande duinen. De bestaande strekdammen aan het begin van het kanaal worden verlengd en versterkt. Door de strekdammen verder uiteen te plaatsen wordt de mogelijkheid gecreëerd een jachthaven te realiseren.

Wilt u meer informatie over dit specifieke project? Surf dan naar http://www.kustversterking.nl/.

 

Aanleg van een jachthaven

Yacht@Cadzand-Bad B.V. wil een moderne en duurzame jachthaven realiseren. In 2015 start de aanleg van de jachthaven waarna deze, als alles volgens planning verloopt, in 2016 wordt opgeleverd. Met de aanleg van een jachthaven krijgt Cadzand-Bad een duidelijke economische meerwaarde. De aantrekkelijkheid van Cadzand-Bad voor bestaande en potentiële bewoners en ondernemers vergroot en een extra maritieme uitstraling aan de toeristenbadplaats wordt gegeven. Meer informatie over het initiatief om een jachthaven te realiseren in Cadzand-Bad kunt u vinden via http://www.yachtatcadzandbad.nl/.

 

En een passende openbare inrichting

Het ontwikkelingsplan Cadzand-Bad heeft de woorden 'Natuurlijk Stijlvol' meegekregen. Die woorden staan voor een duidelijk herkenbare identiteit die de badplaats wil uitstralen. Ze vormen de essentie van de vele ontwikkelingen en bepalen de koers en het einddoel. Dat geldt dus ook voor het project 'Cadzand Maritiem'. De gemeente Sluis draagt ook hier zorg voor een kwalitatieve, aantrekkelijke en passende inrichting van de openbare ruimte, het zogenaamde Maritieme Balkon.

Na afronding van dit omvangrijke project kijkt u over een paar jaar samen met ons vanaf een bankje over de jachthaven naar een rustgevend maar bovenal 'sterk' Cadzand-Bad.

Een heus venster op zee.

 

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in Cadzand-Bad? Kijk dan op www.gemeentesluis.nl > button Cadzand-Bad Natuurlijk Stijlvol

 


 

Beheersverordening Cadzand-Bad

 

Te downloaden:

 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kustversterking en Jachthaven Cadzand-Bad en bijbehorend milieueffectrapport (MER)

Te downloaden:

 Heibeleid/Beleid handhaving bouwoverlast

 

Te downloaden:

 Ontwerpbestemmingsplan Duinhof Oost

 

Te downloaden:

 


 

Ontwerpbesluit Badhuis, Boulevard de Wielingen 2

 

Te downloaden:

 


 

Kennisgeving over de structuurvisie Cadzand-Bad

 

Te downloaden:

 


 

Bekendmaking Visie Cadzand

 

Te downloaden:

 


 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kustversterking en Jachthaven Cadzand-Bad

 

Te downloaden:

 


 

Ontwerpbestemmingsplan Hotel de Blanke Top Cadzand-Bad

 

Te downloaden:

 

 


 

 


Uitgelicht


Zoeken