Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Cadzand-Bad

Cadzand-Bad heeft alle ingrediënten in huis om uit te groeien tot een natuurlijke, stijlvolle badplaats. Een kwaliteitslag zal de badplaats verder versterken.

Wie in Cadzand is geweest, kent het gevoel van de zee die altijd vlakbij is, de brede zandstranden om te zonnen of uit te waaien, het unieke natuurreservaat Het Zwin en de weidsheid van het polderlandschap meer landinwaarts. Deze bijzondere combinatie van recreatie, natuur, rust, ruimte en vrijheid wordt nog krachtiger door de kwaliteitsslag die Cadzand-Bad gaat maken. In de toekomst zal het échte Cadzandse gevoel nog meer naar boven komen. Een gevoel dat je herkent in de architectuur van de gebouwen, pleinen en de boulevard, de groene uitstraling, bijzonder straatmeubilair, dat speciale koekje bij de koffie… Cadzand is een plek om te onthaasten, een ´verwenplek´ waar je heen gaat voor een moment voor jezelf en met je gezin.

 

Ontwikkelingsplan

Wat de kwaliteitsslag inhoudt, staat in het Ontwikkelingsplan Natuurlijk Stijlvol. Dit plan is opgesteld door de gemeente Sluis, in nauw overleg met ondernemers, inwoners en andere belanghebbenden. Het plan is zorgvuldig afgestemd op het provinciaal en rijksbeleid en door het ministerie van Economische Zaken aangewezen als een voorbeeldproject in Nederland op het gebied van publiek-private samenwerking (PPS).

 

Bij het Ontwikkelingsplan horen een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitplan. In het stedenbouwkundig plan staat ondermeer hoe groot nieuwe gebouwen mogen worden en hoe de straten en pleinen worden ingericht. In het beeldkwaliteitplan wordt vastgelegd hoe de uitstraling van Cadzand wordt. Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitplan zijn samengevoegd tot één bijlage.

 

Het ontwikkelingsplan en de bijlage vormen de basis voor het bestemmingsplan.

 

Hieronder kunt u het ontwikkelingsplan en de definitieve versie van de bijlage downloaden.

 

Te downloaden:
Ontwikkelingsplan "Natuurlijk Stijlvol"
Bijlage "Natuurlijk Stijlvol" (stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan)

 


 

Schilvisie, definitief rapport (februari 2011)

 

Dit rapport geeft een stedenbouwkundige visie op de toekomstige ontwikkeling van de flanken van Cadzand-Bad. Het gaat daarbij zowel om de uitbreiding van de badplaats aan de zuidzijde als om herontwikkelingen aan de oost- en westzijde

van het bestaande dorp. De planhorizon van dit document loopt tot circa 2020. Deze visie borduurt voort op het Ontwikkelingsplan Cadzand-Bad, waarin de basis is gelegd voor een verdere doorgroei en opwaardering van de badplaats. Behalve de concretisering van de in dat plan aangekondigde uitwerkingen en uitbreidingen blijft in dit rapport ook de aandacht bestaan voor de ruimtelijke en functionele samenhangen met de rest van het dorp. Eenmaal vastgesteld biedt deze stedenbouwkundige visie een ruimtelijk beleidskader om lopende ontwikkelingen en initiatieven in de flanken vanuit de gemeente, ondermeer vanuit het Q-Team Cadzand-Bad, verder te begeleiden en door te ontwikkelen. Vervolgens zal de hoofdlijn van deze stedenbouwkundige visie, samen met relevante componenten van het Ontwikkelingsplan Cadzand-Bad, geïntegreerd worden in een structuurvisie (volgens de definities van de Wro) voor heel de kern. De structuurvisie voor heel de kern vormt vervolgens de basis voor de uitwerking in bestemmingsplannen.

 

Te downloaden:

 


 

Werkzaamheden Strandhotel - augustus 2016

 

Te downloaden:

 


 

Nieuws

Klik hier voor de overige nieuwsberichten.

 

 

Publicaties

Klik hier voor de lopende procedures.



 
 
 

Uitgelicht


Zoeken