Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Aantrekkelijk Oostburg

Het doel van het project Aantrekkelijk Oostburg is om bij te dragen aan evenwicht op de woningmarkt en versterking van de centrumfunctie van Oostburg. Het project wordt gerealiseerd met een bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Provincie Zeeland, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Woonzorg West-Zeeuws-Vlaanderen, Rabobank West-Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente Sluis. In de periode 2010-2020 zet het project in op kwaliteitsverbetering van de woningen, woonomgeving en concentratie van winkels en andere dagelijkse voorzieningen in het centrum. Dit in samenwerking met bewoners en ondernemers.

Masterplan

 

De gemeenteraad neemt donderdag 27 september een besluit over het Masterplan van het project Aantrekkelijk Oostburg. Dit plan geeft richting aan de maatregelen die nodig zijn om Oostburg aantrekkelijker te maken. Het plan biedt een kader voor de toekomst en brengt samenhang aan in de verschillende deelplannen. In het plan staan de woningmarkt, het centrum en de mensen centraal. Het laat zien dat het mogelijk is om met de nodige middelen een groots effect te bereiken. Een betere verkeersroute, een toegankelijker centrum met aansprekende winkels, balans op de woningmarkt, meer groen, het zichtbaarder maken van de kwaliteiten van Oostburg. Door gefaseerd over te gaan tot actie, komt dit ideaalbeeld stap voor stap dichterbij. Daar hebben we ieders steun wel bij nodig. In de eerste plaats die van de gemeenteraad, die 27 september een besluit neemt over het plan. Als dit een positief besluit is, kunnen we verder. We hopen dan te mogen rekenen op de medewerking en inbreng van alle inwoners en ondernemers uit Oostburg!

 

Klik hier om het masterplan digitaal te bekijken.

 

Nieuwsbrief

Op op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het kader van"' Aantrekkelijk Oostburg' kunt u zich aboneren op de nieuwsbrief Aantrekkelijk Oostburg. Deze wordt sinds 15 maart 2012 één keer per vier tot zes weken verspreid per e-mail. Voor het aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar nieuwsbrief@aantrekkelijkoostburg.nl. Ook vragen over het project kunt u sturen naar dit adres. Een papieren versie van de nieuwsbrief kunt u ophalen in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 in Oostburg.

 

 

Nadere informatie

 

 

 

  • De bewoners van Oostburg zijn in januari 2011 geinformeerd over dit project tijdens drie in het Ledeltheater gehouden informatiebijeenkomsten. De presentaties en de verslagen van de bijeenkomsten vindt u hieronder:

 

 

Ontwerp ambitiedocument "Wederopbouw Oostburg: Kwaliteiten en Kansen"

In opdracht van de gemeente Sluis en met financiële ondersteuning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft Dorp Stad & Land te Rotterdam het ambitiedocument "Wederopbouw Oostburg: Kwaliteiten en Kansen" opgesteld, waarin de wederopbouwkwaliteiten van Oostburg in beeld worden gebracht.

Via onderstaande koppelingen kunt u de notitie, het ambitiedocument en de bijlagen raadplegen: 


Uitgelicht


Zoeken