Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Projecten en Plannen / Overzicht lopende projecten

Overzicht lopende projecten

De gemeente Sluis werkt met verscheidende projecten hard aan een goed woon-, werk- en leefklimaat. Dikwijls werkt de gemeente samen met andere overheden, instanties of het bedrijfsleven. Hoe zien de plannen eruit, wat is de status van de projecten en wie zijn erbij betrokken? We lichten het per project toe.

 • Aantrekkelijk Oostburg
  28 februari 2011
  Het doel van het project Aantrekkelijk Oostburg is om bij te dragen aan evenwicht op de woningmarkt en versterking van de centrumfunctie van Oostburg. Het project wordt gerealiseerd met een bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Provincie Zeeland, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Woonzorg West-Zeeuws-Vlaanderen, Rabobank West-Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente Sluis. In de periode 2010-2020 zet het project in op kwaliteitsverbetering van de woningen, woonomgeving en concentratie van winkels en andere dagelijkse voorzieningen in het centrum. Dit in samenwerking met bewoners en ondernemers.
 • Breskens – Roode Polder
  26 augustus 2010
  In Breskens, op de locatie Roode Polder (tussen de Oude Rijksweg en de Rijksweg), ontwikkelt Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een project van 59 woningen.
 • Boardwalk Breskens
  13 december 2013
  In Breskens is een nieuwe schakel toegevoegd in de verbinding tussen het dorp en de havens. De 400 meterlange boardwalk op de strekdam rond de jachthaven biedt een fantastisch uitzicht op de haven en de Westerschelde.
 • Cadzand-Bad
  26 augustus 2010
  Cadzand-Bad heeft alle ingrediënten in huis om uit te groeien tot een natuurlijke, stijlvolle badplaats. Een kwaliteitslag zal de badplaats verder versterken.
 • Cavelot
  26 augustus 2010
  Het project Cavelot omvat het omvormen van de zuidzijde van Cadzand-Bad tot een gebied met 450 luxe recreatievilla’s met bijbehorende voorzieningen, in een geïntegreerd duinlandschap met openbare recreatienatuur.
 • Europese projecten
  17 januari 2011
  Een groot aantal projecten in de gemeente Sluis wordt mede gefinancierd met steun van de Europese Unie.
 • Gebiedsplan Natuurlijk Vitaal
  26 augustus 2010
  Het gebiedsplan schetst de gewenste ontwikkelingen voor West Zeeuwsch-Vlaanderen tot aan 2018. Het geeft aan welke veranderingen kunnen bijdragen aan een economisch gezond, mooi en leefbaar West Zeeuwsch-Vlaanderen.
 • Groede Podium
  26 augustus 2010
  Groede Podium is een toeristisch-recreatief ontwikkelingsproject waarin een gebied van ca. 12 ha openbare ruimte is herontwikkeld tot een podium voor natuur en cultuur.
 • Havengebied Breskens
  10 juni 2015
 • Housing Ambassador
  26 augustus 2010
  De consulent woningverbetering van de gemeente Sluis helpt u kosteloos!
 • Integraal Kustzonebeheer
  26 augustus 2010
  Het project Integraal Kustzonebeheer West Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit een visionaire kijk op de kust met hieraan gekoppeld een projectenplan.
 • Kindvriendelijk West Zeeuws-Vlaanderen
  26 augustus 2010
  Kinderen zijn vaak de aanleiding voor een dagje uit of om ergens op vakantie te gaan, zeker als een kindvriendelijke inrichting hiertoe uitnodigt.
 • Kwaliteitsslag recreatiebedrijven
  26 augustus 2010
  Een belangrijke doelstelling in gemeentelijk beleid en in de gebiedsgerichte benadering is het verbeteren van de kwaliteit op recreatieverblijven.
 • Meer Met Minder-regeling Sluis
  12 februari 2015
  De afgelopen drie jaar konden inwoners uit Oostburg gebruik maken van de Meer Met Minder (MMM)-regeling, beschikbaar gesteld vanuit het project Aantrekkelijk Oostburg.
 • Recreatievisie West Zeeuws-Vlaanderen
  26 augustus 2010
  De recreatievisie West Zeeuws-Vlaanderen is een actief werkdocument waarin alle ruimte geboden wordt voor een duurzame ontwikkeling van toerisme en recreatie voor de regio.
 • Structuurvisie
  26 augustus 2010
  De aanleiding tot de structuurvisie zijn processen die de komende jaren onontkoombaar tot verandering leiden.
 • Structuurversterking Sluis
  26 augustus 2010
  Ruimtelijk-economische structuurversterking Sluis.
 • Valorisatie van de kernen
  26 augustus 2010
  Eén van de actiepunten van de Recreatievisie West Zeeuwsch-Vlaanderen is het verder opwaarderen van de kernen.
 • Waterdunen
  19 juni 2013
  In West Zeeuws-Vlaanderen wordt vanaf 2012 een groot natuur- en recreatiegebied aangelegd. Op de plaats waar nu camping Napoleon Hoeve en een groot akkerbouwgebied liggen. Dit is in de Oud- en Jong Breskenspolder, ten noorden van Groede, tussen de Groese Duintjes en Schoneveld.
 • Waterfront Breskens
  26 augustus 2010
  Waterfront Breskens speelt in op de trends van avontuur, actief bezig zijn en het onbegrensd genieten, binnen het thema visserij. Avontuurlijk vissen op de Westerschelde en de Noordzee.
 • IJzendijke – De Groote Jonkvrouw
  26 augustus 2010
  Het plan Groote Jonkvrouw bestaat uit 93 projectmatige woningen en wordt in 3 fasen uitgevoerd. Tevens zijn er 42 vrije kavels beschikbaar.
 • Strandbeleid
  16 november 2015

Uitgelicht

Europese projecten


Zoeken