Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Projecten en Plannen / Beleidsplannen en visies / Evaluatienotitie Economische Zaken 1998-2005

Evaluatienotitie Economische Zaken 1998-2005

  • Gronduitgifte op bedrijventerreinen vervijfvoudigd
  • 570 nieuwe banen
  • Financieel voordeel ruim 12 miljoen euro

 

De gemeente Sluis is er met een actief economisch beleid in geslaagd de werkgelegenheid in de regio een flinke impuls te geven. De doelstelling om het dreigend verlies aan arbeidsplaatsen, dat zich rond de millenniumwisseling aankondigde, te keren en om te zetten in groei, is gehaald. Er kwamen 570 nieuwe banen bij. De uitgifte op de bedrijventerreinen is vervijfvoudigd, de exploitatieresultaten zijn verbeterd, er is nieuwe bedrijvigheid naar de regio gehaald en er is een financieel voordeel van ruim 12 miljoen euro behaald.

 

Het bedrijfsleven is tevreden over het ondernemersklimaat. Bedrijven uiten zich in een klanttevredenheidsonderzoek positief over de bereikbaarheid, vakkennis, betrouwbaarheid en slagvaardigheid van de gemeente. Tweederde geeft aan dat de gemeente een positieve bijdrage heeft geleverd aan de bedrijfsuitoefening.

 

In vergelijking met de andere gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen en de provincie Zeeland steeg de werkgelegenheid in de gemeente Sluis in verhouding het meest. Naast diverse bedrijfsverplaatsingen en -uitbreidingen vestigden zich 62 nieuwe bedrijven, waarvan 35 van buiten de regio en 8 uit het buitenland. Deze nieuwkomers hebben samen voor 355 nieuwe arbeidsplaatsen gezorgd. Dit blijkt uit de vandaag verschenen evaluatienotitie van de unit Economische Ontwikkeling van de gemeente Sluis over de periode 1998 tot en met begin 2005.

 

De ommezwaai is mede het gevolg van een drastische koerswijziging van de toenmalige gemeente Oostburg. Deze besloot eind 1997, met het verdwijnen van de veren voor ogen, binnen de organisatie een aparte unit Economische Ontwikkeling op te richten met een bedrijfsmatige manier van werken. Deze bedrijfsmatige benadering van de problematiek, waarbij het merendeel van de kosten van deze unit op de in gang gezette projecten werd afgeschreven, is ook na vorming van de nieuwe gemeente Sluis voortgezet.

 

Er is op diverse manieren vorm gegeven aan de gewijzigde aanpak. Ondernemers hebben te maken met één loket, binnen de organisatie is projectmanagement ingevoerd, er is visie en beleid ontwikkeld op economisch gebied en er wordt gewerkt aan het opbouwen en onderhouden van relevante netwerken. In 2004 kwam Binnenstadsmanagement Sluis van de grond.

 


Uitgelicht


Zoeken