Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Projecten en Plannen / Beleidsplannen en visies / Beleidsstukken Terrassen, Venten en Voorwerpen in de openbare ruimte

Beleidsstukken Terrassen, Venten en Voorwerpen in de openbare ruimte

De afgelopen maanden is gewerkt aan het actualiseren, samenvoegen en, daar waar mogelijk, vereenvoudiging van de beleidsstukken Terrassen, Venten en Voorwerpen in de openbare ruimte (met inbegrip van het standplaatsenbeleid). Deze stukken geven nadere uitvoering aan artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sluis (hierna: APV): het plaatsen van voorwerpen op een openbare plaats in strijd met de publieke functie daarvan. Dit artikel stelt regels ten aanzien van het gebruik van de openbare ruimte in de gemeente Sluis. Met name voor ondernemers (winkelbedrijven en horeca) is het van belang op de hoogte te zijn van de regelgeving van de gemeente op dit gebied.

 

Alle ondernemersverenigingen zijn per e-mail op de hoogte gesteld. Vóór 10 oktober 2016 kunnen alle belanghebbenden schriftelijk, via e-mail of op afspraak hun op- en aanmerkingen op de concept-beleidsstukken geven. U kunt hiervoor gebruikmaken van dit formulier.

 

Tevens is het mogelijk om uw op- of aanmerkingen kenbaar te maken tijdens een hiervoor geplande inloopdag op woensdag 5 oktober2016 van 8.00 tot 20.00 uur, in de voormalige kantine van het gemeentehuis in Oostburg (ingang achterzijde Porthos gebouw).

 

De concept-beleidsstukken zijn hieronder te downloaden:

 

- Conceptnota Terrassenbeleid

- Conceptnota Venten

- Conceptnota Voorwerpen op de weg


Uitgelicht


Zoeken