Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home Producten en Diensten

Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in hun burgerlijke stand. Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerschapsregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een afschrift of uittreksel nodig uit de burgerlijke stand. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn, omdat u wilt (her)trouwen. Op een afschrift vindt u alle informatie die in een akte staat. Op een uittreksel staat een gedeelte van de informatie.

Er zijn verschillende akten waarvan u een afschrift of uittreksel kunt opvragen:

  • geboorteakte
  • overlijdensakte
  • huwelijksakte
  • echtscheidingsakte
  • akte van partnerschapsregistratie
  • akte van beëindiging partnerschap

Zoekt u een uittreksel waarin staat dat u in de gemeente staat ingeschreven? Dat is geen uittreksel uit de burgerlijke stand, maar een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Kijk bij BRP, uittreksel hoe u dat aanvraagt.

2017 € 12,90.

Contact

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente. 

Voor een uittreksel of afschrift van deze akten gaat u naar de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond:

  • geboorteakte
  • overlijdensakte
  • huwelijksakte
  • akte van partnerschapsregistratie

Voor een uittreksel of afschrift van deze akten gaat u naar de gemeente waar het huwelijk of geregistreerd partnerschap is voltrokken:

  • akte van beëindiging partnerschap
  • echtscheidingsakte

Bent u in het buitenland gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan kunt u de akte opvragen bij de gemeente Den Haag

Let op: vraag het uittreksel aan in de gemeente waar de gebeurtenis die u schriftelijk wilt bewijzen, heeft plaatsgevonden.

Let op: voor het aanvragen van een uittreksel hebt u een persoonlijke reden en een geldig legitimatiebewijs nodig.

Het aanvragen van een afschrift of uittreksel van de Burgerlijke Stand doet u:

 

Online:

via dit aanvraagformulier Burgerlijke Stand.

 

Klik hier om het formulier te printen.

.

Aanpak

U betaalt het uittreksel of afschrift bij de aanvraag. Neem uw geldige identiteitsbewijs mee.

Wilt u een afschrift voor iemand anders aanvragen? Dan heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een schriftelijke machtiging (een brief met handtekening van die andere persoon waarin staat dat u toestemming heeft om dit aan te vragen)
  • een kopie van het geldige identiteitsbewijs van die andere persoon

Wilt u een uitreksel voor een ander aanvragen? Dat kan alleen als u documenten kunt overleggen waaruit blijkt dat u deze voor een ander mag aanvragen. Dit kan als:
het uittreksel betrekking op u heeft;
u door de ander bent gemachtigd;
u een kind of een ouder bent;
u een erfgenaam bent;
u de echtgenoot of echtgenote bent;
u de geregistreerde partner bent;
u de wettelijke vertegenwoordiger bent;
u het uittreksel voor een gerechtelijke procedure nodig hebt;
u het uittreksel nodig hebt voor een huwelijkssluiting of een partnerschapregistratie.

Let op

Vraag het uittreksel of afschrift aan in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Wilt u een afschrift van een echtscheidingsakte of akte van beëindiging partnerschap? Ga dan naar de gemeente waar u getrouwd bent of het partnerschap heeft gesloten.


Uitgelicht

Europese projecten


Zoeken