Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home Producten en Diensten

Tapontheffing tijdens evenementen

Het is verboden om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor (bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard), zoals o.a. Koningsdag, kermis, jaarmarkt en andere tijdelijke manifestaties een ontheffing aanvragen, voor gelegenheden die éénmalig, en in de regel niet meer dan tweemaal per jaar voorkomen. Met een ontheffing heeft u toestemming om tijdelijk zwakalcoholische dranken te schenken buiten de reguliere horeca-inrichting.
Een ontheffing kan voor maximaal 12 achtereenvolgende dagen worden verleend.
De drankverstrekking vindt plaats onder toezicht van tenminste één leidinggevende die op de ontheffing vermeld staat.

De voorwaarden om ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol aan te vragen zijn:

  • U mag alleen zwak alcoholische dranken schenken (alcoholpercentage onder de 15%).
  • Het schenken van alcohol mag alleen onder leiding van een persoon die:
    • minimaal 21 jaar oud is
    • niet van slecht gedrag is (heeft bijvoorbeeld niet in de gevangenis gezeten)

U kunt heel gemakkkelijk nagaan of uw aanvraag om een tapontheffing voldoet om in aanmerking te komen van de ontheffing, door even de beleidsregels na te lezen.

De leges voor een tapontheffing bedragen € 20,35.

Contact

Voor het aanvragen van een tapontheffing, kunt u hier het aanvraagformulier ontheffing art. 35 D&H-wet downloaden.

Termijn

De gemeente besluit binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

U heeft nodig:

  • verklaring Sociale Hygiëne;
  • verklaring over waar, wanneer en op welke tijd u tijdelijk wilt schenken;
  • de benoeming van de personen die betrokken zijn bij het schenken van alcohol;
  • naam, datum, plaats en woonadres van de personen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.


Uitgelicht


Zoeken