Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home Producten en Diensten

Evenement organiseren

U mag niet zonder toestemming een evenement organiseren op een plek die toegangkelijk is voor publiek. U heeft een evenementenvergunning nodig als u van plan bent om een (middel)groot evenement te organiseren. Bijvoorbeeld een braderie, concert, optocht of wedstrijd. Voor een klein evenement hoeft u alleen een melding te doen bij de gemeente. Een klein evenement is bijvoorbeeld een buurtbarbecue.

 

Wilt u op zondag of een feestdag een evenement organiseren voor 13.00 uur? Dan moet u ook een ontheffing van de zondagswet aanvragen.

 

Het legestarief in 2017 voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

  • tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 APV (voor overige evenementen, inclusief circussen, stuntshows e.d.) bedragen de leges € 80,35;
  • tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 APV (voor de grote evenementen: Visserijfeesten Breskens, Jaarmarkt Groede, Folkloristische Dag IJzendijke, en de Avondmarkten Sluis) bedragen de leges voor 2017 € 180,70;
  • tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.23 van de APV (snuffelmarkten) bedragen de leges voor 2017 € 80,35;
  • tot het verkrijgen van een tapontheffing (artikel 35 D&H wet) bedragen de leges € 20,10;
  • tot het verkrijgen van een muziekvergunning bedragen de leges € 40,15;
  • tot het verkrijgen van een vergunning voor het tijdelijk plaatsen van aankondigingsborden bedragen de leges € 40,15.

Naast de leges, kan het ook zijn dat u precariobelasting bent verschuldigd. Dit is zodra u gemeentegrond in gebruik neemt voor bijvoorbeeld kramen, terrassen, draaimolens, springkussens, podia enz. Voor het juiste precariobedrag kunt u het beste contact opnemen met de gemeente.

Wetten

Zondagswet

Contact

U meldt uw evenement bij de gemeente.

Heeft u een vergunning nodig? Deze vraagt u aan bij de gemeente.

U kunt uw aanvraag indienen door deze per e-mail te versturen naar info@gemeentesluis.nl of per post naar:

Gemeente Sluis
Postbus 27
4500 AA Oostburg

Voor het aanvragen van een evenementenvergunning, kunt u het aanvraagformulier/checklist hier downloaden.

Voor het melden van een (klein) evenement, kunt u het meldingsformulier hier downloaden.

Schenkt u alcohol tijdens u evenement, kijk dan bij tapontheffing tijdens evenementen voor meer informatie.

Online
U kunt het melden van een (klein) evenement ook online doen, middels dit online meldingsformulier.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U moet een evenement voor 1 november van het voorgaande jaar melden bij de gemeente.
Het is raadzaam om uw aanvraag voor een groot evenement zo snel mogelijk in te dienen.

Aanpak

Om een vergunning aan te vragen of een melding te doen, geeft u door:

  • waarom u het evenement organiseert
  • wanneer en hoe laat het moet plaatsvinden
  • hoeveel mensen u verwacht
Daarnaast dient u ook een situatietekening, een programma en een stratenplan (waarop de afzettingen e.d. staan) bij te voegen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.


Uitgelicht


Zoeken