Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Wmo

Bij dit cluster kunt u terecht met vragen over huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, begeleiding en ondersteuning, zoals:

 

-      Mijn vader is op leeftijd en wil zelfstandig kunnen blijven wonen. Welke ondersteuning kan hij hierbij krijgen?

-      Ik ben slecht ter been, maar moet regelmatig voor controle naar het ziekenhuis en heb niemand in de buurt die mij kan helpen. Hoe regel ik vervoer?

-      Ik wil graag met iemand praten, want ik ga scheiden en heb het daar erg moeilijk mee. Wie kan mij ondersteunen?

-      Ik heb problemen met het gebruik van mijn woning door lichamelijke beperkingen. Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

 

Wat doet de gemeente?

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen met een beperking. Deze taak werd geregeld via de AWBZ. Gemeenten voeren de begeleiding uit via de Wmo, die regelt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en daarvoor de hulp krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De gemeente bepaalt samen met de hulpvrager wat nodig is. Soms is hulp in de vorm van voorzieningen nodig. Voorbeelden daarvan zijn huishoudelijke hulp, aanpassingen in de woning, vervoer in de regio, een rolstoel, ambulante ondersteuning, georganiseerde ontmoeting en dagbesteding, maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

 

Wilt u voor het eerst een beroep doen op hulp vanuit de Wmo, vul dan dit formulier in.

Krijgt u al hulp vanuit de Wmo, maar heeft u nog behoefte aan andere hulp, maak dan gebruik van dit formulier.

 


Uitgelicht


Zoeken