Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Porthos Sluis / Leefbaarheid & Burgerparticipatie

Leefbaarheid & Burgerparticipatie

Bij dit cluster kunt u terecht met vragen over het leefbaarder maken van de buurt, jongerenactiviteiten, vrijwilligerswerk en mantelzorg, zoals:

 

-      Waar vind ik vrijwilligerswerk dat bij mij past?

-      Ik ben mantelzorger, maar soms wordt het me allemaal te veel. Wie kan mij helpen?

-      Ik voel me eenzaam en heb behoefte aan meer aanspraak. Hoe pak ik dat aan?

-      Hoe organiseer ik een buurtfeestje of sportactiviteit?

-      Waarmee kan een jongerenwerker mij helpen en waarvoor kan ik terecht bij scholierencentrum TimeOut?

 

Wat doet de gemeente?

De gemeente streeft naar een samenleving waarin burgers primair verantwoordelijk zijn voor zichzelf en elkaar en waarin iedereen meedoet naar eigen kunnen en mogelijkheden. De gemeente ondersteunt inwoners hierbij. Soms met het beschikbaar stellen van voorzieningen, maar ook door de inzet van opbouwwerkers, sociaal makelaars, jongerenwerkers en sportondersteuners. De opbouwwerkers ondersteunen inwoners(initiatieven) in de kernen. De sociaal makelaars helpen vrijwilligers en mantelzorgers. We begeleiden jongeren via de jongerenwerkers en scholierencentrum TimeOut. De sportondersteuners stimuleren inwoners, van jong tot oud, om meer te bewegen.

 

Buurtbemiddeling

Wanneer mensen dicht op elkaar wonen, bestaat de kans op conflicten. Door niet of niet goed met elkaar te praten, kan het uit de hand lopen. U kunt buurtbemiddeling inschakelen als u overlast ondervindt van uw buren. Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen. 

Buurtbemiddeling is gratis en bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Sluis die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen, bijvoorbeeld door (geluids)overlast, rommel en vuilnis, een conflict over erfafscheidingen, vernielingen, storende leefgewoontes en pesterijen.

 

Buurtbemiddeling is bereikbaar via tel. 06 - 2026 0665 en buurtbemiddeling@gemeentesluis.nl. Kijk in de folder hoe het werkt.

 

Op zoek naar buurtbemiddelaars

We blijven altijd op zoek naar enthousiaste buurtbemiddelaars vanaf 21 jaar die het leuk vinden om veel te leren over communicatie, trainingen te volgen en samen met collega's anderen te helpen. Aanmelden: via coördinator Anja Rijlaarsdam, buurtbemiddeling@gemeentesluis.nl.

 

Klachtenregeling 

Heeft u gebruik gemaakt van buurtbemiddeling maar bent u niet tevreden, dan kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure. Hoe, dat leest u in deze klachtenregeling.


Uitgelicht


Zoeken