Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Porthos Sluis / Jeugd & Gezin

Jeugd & Gezin

Bij dit cluster kunt u terecht met vragen over opgroeien en opvoeden en toegang tot jeugdhulp en -zorg, zoals:

 

-      Mijn peuter heeft slaapproblemen, wat kan ik daaraan doen?

-      Ik twijfel of mijn kind naar een psycholoog moet. Wie denkt er mee?

-      Mijn ouders maken veel ruzie en daardoor vind ik het niet meer fijn thuis. Wie helpt mij?

-      Mijn kind gebruikt drugs. Waar kan ik terecht?

-      Als leerkracht maak ik mij zorgen om de veiligheid binnen een gezin van een leerling. Waar meld ik dit?

 

Voor algemene opvoedinformatie en antwoorden op veelgestelde opvoedvragen kunnen jongeren en ouders ook www.jeugdengezinzeeuwsvlaanderen.nl raadplegen.

 

Wat doet de gemeente?

Per 1 januari 2015 is de gemeente Sluis verantwoordelijk voor alle zorg voor en hulp aan jongeren tot 18 jaar, in sommige gevallen tot 23 jaar. Met de nieuwe Jeugdwet krijgen jongeren die dat nodig hebben passende hulp, dichtbij huis. Er wordt meer een beroep gedaan op wat een gezin, samen met de directe omgeving, zelf kan doen om bij te dragen aan een oplossing.

 

De Jeugdwet gaat uit van '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur'. Dit betekent dat gezinnen één vaste contactpersoon uit het team Jeugd & Gezin krijgen, die alle benodigde ondersteuning en begeleiding regelt. Soms bestaat die ondersteuning uit voorzieningen. Samen met de jeugdige en het gezin worden de knelpunten, de te bereiken doelen en de meest passende ondersteuning besproken en vastgelegd in een plan. Zo weten alle partijen wat ze van elkaar mogen verwachten.


Uitgelicht


Zoeken