Ventvergunning of colportagevergunning aanvragen

Wilt u goederen aan de deur verkopen, zoals ijs of bloemen?
Dan heet dat venten of leuren.
Dan heeft u een ventvergunning nodig.

Probeert u abonnementen of diensten aan de deur te verkopen?
Dat heet colportage.
Dan heeft u een colportagevergunning nodig.

Voorwaarden

  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Regelen

Maak een afspraak via 14 0117.

Meenemen

  1. Uw eigen paspoort of identiteitskaart.
  2. Een recent uittreksel uit de Kamer van Koophandel.

Kosten

€40,65 per jaar.

Vaste standplaats?

Wilt u een vaste standplaats?
Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig .