Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Werkzaamheden / Herinrichting Schoondijke 1e fase

Herinrichting Schoondijke 1e fase

Nu de werkzaamheden aan de kabels en leidingen (uitgevoerd door Delta NV) gereed zijn, is aannemingsbedrijf De Bokx gestart met de werkzaamheden t.b.v. de herinrichting van de 1e fase van Schoondijke. De herinrichting omvat in hoofdzaak het leggen van DWA (vuilwater) en HWA riolering in de Tragel Oost, Damstraat en Dorpsstraat. Op de HWA riolering die in de Damstraat en Dorpsstraat wordt aangelegd worden waar mogelijk de hemelwaterafvoeren van de voorzijde van de woningen aangesloten. Op de HWA leiding worden ook alle straatkolken aangesloten. Op deze manier wordt een groot deel van het verhard oppervlak afgekoppeld. Al het hemelwater mondt uit in de watergang op de kruising Damstraat/Tragel Oost.

 

Na het leggen van de riolering wordt de fundering van de rijbaan in de Damstraat en Dorpsstraat opnieuw opgebouwd. De rijbaan wordt voorzien van een nieuwe klinkerverharding wat het aanblik van de straatprofiel een ander beeld zal gegeven.

 

Aan de zijde van de woningen lag voorheen een trottoir en een fietspad. In de nieuwe situatie wordt deze ruimte ingevuld met een trottoir en een groenstrook. De rijbaan wordt ingedeeld met een rijbaan met aan weerszijden een rabatstrook die bestemd is voor fietsverkeer. Op diverse locaties wordt de ruimte tussen de groenstrook en rabatstrook als langsparkeerruimte ingericht.

 

Het werk is ingedeeld in 3 fasen:

Fase 1: Tragel Oost ( 5 september t/m 30 september)

Fase 2: Damstraat (5 september t/m eind oktober, aansluitend aanbrengen trottoirs)

Fase 3: Dorpsstraat eind oktober t/m eind december, aansluitend aanbrengen trottoirs)

 

De verharding van de rijbaan wordt in zijn geheel aangebracht vanaf de zijde van Damstraat/Tragel oost.

 

Omdat Schoondijke binnen een straal van 7 km vanaf de kust ligt wordt er vanuit de gemeente Sluis een NGE (Niet Gesprongen Explosieven) onderzoek gedaan. Dit onderzoek wordt vooruitlopend in het tracé waar de nieuwe riolering wordt aangebracht uitgevoerd.

 

De werkzaamheden zijn volgens de huidige planning eind februari 2017 afgerond. E.e.a. is wel afhankelijk van de weersomstandigheden gedurende de werkzaamheden. Delta NV zal in de 2e fase (Dorpsplein/Lange Heerenstraat) de kabels en leidingen van gas, water en elektra vervangen. U wordt door Delta NV hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 

We verzoeken u uw auto tijdens de werkzaamheden buiten het werkvak te parkeren. Uw afvalcontainer kunt u aan de voorzijde van uw perceel aanbieden. Aannemingsbedrijf De Bokx zorgt ervoor dat deze buiten het werkvak wordt geplaatst zodat de ZRD deze kan ledigen. U dient wel zelf uw lege afvalcontainer weer op te halen.

 

Voor vragen omtrent de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer P. Verstelle van aannemingsbedrijf de Bokx, hij is bereikbaar via tel. 06 - 5372 1531.

 

Vanuit de zijde van de gemeente Sluis wordt het werk begeleidt door de heer R. van Liere, bereikbaar via tel. 06 - 5127 2416

 

Te downloaden:


Uitgelicht


Zoeken