Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Te koop: gemeentelijke panden / Te koop: Voormalig werkplaats Groede

Te koop: Voormalig werkplaats Groede

Voormalige gemeentewerkplaats
Quarles van Uffordstraat 20, Groede
Bouwjaar: 1925, renovatiejaar 1981
Perceeloppervlakte: ± 994 m²

 

Bestemmingsplan: Op het perceel is de bestemming 'Bedrijf'' van toepassing conform het bestemmingsplan 'Kleine kernen Sluis''.

Op de bedrijfsbestemming is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor maximaal twee woningen en/of de realisatie van garageboxen.

 

Indeling: Zie plattegrond.

 

Bijzonderheden:

  • Aangesloten op gas, water, elektra en riolering.
  • Net buiten de te verkopen grond staat een WAS-paal (waarschuwings- en alarmeringssysteem). De stroomvoorziening van de paal komt uit de werkplaats en dient - afhankelijk van de plannen - behouden te blijven.
  • Op het perceel wordt een recht van overpad gevestigd ten behoeve van de percelen Schuitvlotstraat 16 t/m 22 alsmede het perceel OBG00, EG 15 (trafostation). Zie plattegrond.
  • In het perceel liggen verschillende kabels en leidingen. Zie plattegrond.
  • Asbestdakbedekking aanwezig.
  • Conform onze Structuurvisie is voor alle initiatieven voor (nieuwbouw)woningen het vereveningsprincipe van toepassing. Voor elke woning die wordt toegevoegd aan de woningvoorraad wordt een herstructureringsbijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt in het Fonds Woningbouwontwikkeling gestort en zetten wij in voor de aanpak van de bestaande kwalitatief slechtere woningvoorraad (sloop of verbetering). In dit geval verzoeken wij u om rekening te houden met een bijdrage van minimaal € 10.000,- en maximaal € 25.000,- per wooneenheid. De hoogte van de bijdrage wordt residueel bepaald. Dit betekent dat aan de hand van de te verwachten kosten om bouwgrond te kunnen verkrijgen (bv. aankoop grond, sloop opstallen) en de te verwachten waarde, een berekening wordt gemaakt op basis waarvan wij een redelijke bijdrage vragen voor het Fonds Woningbouwontwikkeling. 


Vraagprijs: € 135.000 kosten koper.

 

Er is een optie om meer grond aan te kopen. De totale oppervlakte van het perceel is dan ± 1.276 m², zie plattegrond. Vraagprijs voor het geheel € 159.000 kosten koper.

 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Axèl Veraart of Simone Tijssen, tel. 0117 - 457 226, averaart@gemeentesluis.nl of stijssen@gemeentesluis.nl.

 

Advertentie foto 3 

 

Advertentie foto 1 

 

Advertentie foto 2 

 

Advertentie foto 4 

 


Uitgelicht


Zoeken