Direct naar hoofdmenu / zoekveld

2011

Overzicht van de persberichten van 2011.

 • Wijziging portefeuilleverdeling
  22 december 2011
  De portefeuilleverdeling van het college van Burgemeester en Wethouders van Sluis is op onderdelen gewijzigd. Door de herschikking ontstaat meer evenwicht en samenhang in de portefeuilles. Bij de verdeling is rekening gehouden met de specifieke kennis, kunde en affiniteiten van de collegeleden.
 • Indrinkcontrole bij discotheek Joy
  07 december 2011
  Zaterdagavond 3 december heeft vanaf 22.30 uur een onaangekondigde indrinkcontrole plaatsgevonden bij discotheek Joy in Cadzand. De gemeente Sluis heeft deze controle uitgevoerd in samenwerking met de politie, Stichting Welzijn West Zeeuwsch-Vlaanderen en Indigo Preventie. Wethouder Jan Schaalje (portefeuillehouder Jeugdbeleid en Volksgezondheid) was bij de controle aanwezig. Doel van de actie was het in kaart brengen van het (in)drinkgedrag van jongeren.
 • Herdenking bevrijding West Zeeuws-Vlaanderen
  28 oktober 2011
  Op vrijdag 4 november en zondag 6 november wordt in de gemeente Sluis het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht en de bevrijding gevierd. In samenwerking met het Canada Comité ‘Cnocke is hier’ organiseert de gemeente herdenkingen op vrijdag 4 november in Eede, Aardenburg en Sluis en op zondag 6 november in Hoofdplaat, Biervliet, Oostburg en Retranchement. Iedereen wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de herdenkingsplechtigheden en de bevrijdingsactiviteiten.
 • Lancering 'Aanpak inbraken vakantiewoningen West Zeeuws-Vlaanderen'
  25 oktober 2011
  Dinsdag 25 oktober lanceren hoofd Politiezaken regiokorps Zeeland Ronald Weydema en wnd. burgemeester Jacques Suurmond het project ‘Aanpak inbraken vakantiewoningen West Zeeuws-Vlaanderen. Politie Zeeland, de gemeente Sluis, Saverka (samenwerkende verhuurkantoren), Vakantiepark Village Scaldia, Recron Zeeuws-Vlaanderen en Roompot Vakanties willen met het project het aantal inbraken in vakantiewoningen terugdringen.
 • Ondertekening intentieovereenkomst MFC Breskens
  25 oktober 2011
  Op donderdag 20 oktober 2011 zal om 13.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis te Oostburg de ondertekening van de intentieovereenkomst tussen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente Sluis plaatsvinden. Door het ondertekenen van deze intentieovereenkomst wordt het startschot gegeven voor de bouw van een multifunctioneel centrum in Breskens.
 • Nieuwe impulsen voor Zeeuws-Vlaamse samenwerking
  05 oktober 2011
  Bekijk het gezamenlijke persbericht van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten.
 • Opening Valorisatie Visserijbuurt Breskens
  30 september 2011
  De visserijbuurt in Breskens heeft weer een eigen gezicht. In het kader van het project Valorisatie Visserijbuurt Breskens heeft de buurt een metamorfose ondergaan. Daardoor is er nu volop ruimte om te spelen, elkaar te ontmoeten en een aantrekkelijke wandeling te maken. Een bewonerswerkgroep heeft een grote inbreng gehad in de planvorming en zet zich actief in om van het project een succes te maken. De gemeente Sluis en de bewonerswerkgroep nodigen u vriendelijk uit voor de feestelijke opening van het project Valorisatie Visserijbuurt Breskens op zaterdag 1 oktober a.s. van 14.30 tot 17.00 uur in de Scheepvaartstraat en omgeving.
 • Ontvangst Nationaal Kampioen Skills Netherlands Edwin Mabelis
  19 september 2011
  Op dinsdag 20 september rond 15.00 uur wordt Edwin Mabelis in het gemeentehuis te Oostburg ontvangen door waarnemend burgemeester Jacques Suurmond en wethouder Jan Schaalje (portefeuillehouder Onderwijs) van de gemeente Sluis. Aanleiding is dat Edwin Mabelis zilver won op de laatste internationale oefenwedstrijd voor de WorldSkills-finale lassen 2011.
 • Bestuurders bezoeken nieuwe strandposten en brandweervoertuig
  22 augustus 2011
  Vanmiddag, 22 augustus, brengen wnd. burgemeester Jacques Suurmond en wethouder Peter Ploegaert (portefeuillehouder Toerisme) een bezoek aan de nieuwe strandposten in Groede en Breskens. De strandwachten zullen hen bijpraten over hun werkzaamheden op de nieuwe strandposten en er wordt een toelichting gegeven over het nieuwe brandweervoertuig dat ingezet kan worden voor het uitvoeren van de strandbewakingstaken.
 • Huldiging wielrenster Special Olympics Irma van Duyn
  17 augustus 2011
  Op donderdag 18 augustus rond 10.30 uur wordt Irma van Duyn op het gemeentehuis in Oostburg gehuldigd door waarnemend burgemeester Jacques Suurmond en wethouder Jan Schaalje (portefeuillehouder Sportzaken) van de gemeente Sluis. Aanleiding is de bronzen medaille die Irma won op de Special Olympics Summer Games.
 • Loodswezen rond Het Zwin in de 15e eeuw tot leven gebracht
  08 augustus 2011
  Voormalig loods de heer J.J.M. Tummers uit Vlissingen brengt de geschiedenis van zijn vak en van West Zeeuws-Vlaanderen tot leven. Hij deed uitgebreid historisch onderzoek naar het loodswezen rond Het Zwin in de 15e eeuw. Als onderdeel van zijn zoektocht heeft de heer Tummers twee documenten uit deze periode nagemaakt die een beeld geven van de regels en gewoonten in het loodswezen en van de maatregelen die men nam om Het Zwin bevaarbaar te houden.
 • Aanleg tijdelijke weg Cadzand hervat
  29 juli 2011
  De werkzaamheden voor de aanleg van een tijdelijke weg, die is voorzien voor het plan Cavelot in Cadzand, kunnen voortgezet worden. Deze weg loopt van de Badhuisweg tot aan de Ringdijk Noord. Vanaf 30 juni waren, op verzoek van de rechtbank in Middelburg, de werkzaamheden hiervoor stopgezet. Dit kwam doordat tegen de verleende vergunning beroep is ingediend en een voorlopige voorziening werd aangevraagd. Door de rechtbank Middelburg is op 28 juli 2011 uitspraak gedaan, waarbij het beroep ongegrond is verklaard en de voorlopige voorziening is afgewezen.
 • Masterplan Voorzieningen Zeeuws-Vlaanderen is klaar
  08 juli 2011
  In september 2010 is het Masterplan Voorzieningen Zeeuws-Vlaanderen gestart met het doel gemeenten en maatschappelijke instellingen een toetsingskader te geven hoe in de toekomst kan worden omgegaan met het opstellen en uitvoeren van beleid met betrekking tot het voorzieningenniveau in Zeeuws-Vlaanderen. Het Masterplan is klaar en diverse scenario's en een bijbehorend advies van de projectgroep zijn aangeboden aan de drie gemeenten. In september buigen de colleges en gemeenteraden zich verder over de plannen.
 • Ontwikkelingen in “Aantrekkelijk Oostburg”
  08 juli 2011
  De afgelopen maanden heeft de projectgroep “Aantrekkelijk Oostburg” bijeenkomsten georganiseerd met de ondernemers en bewoners van Oostburg. Daarbij kwam naar voren dat zowel inwoners als ondernemers de wens hebben geuit voor een nieuw schoolgebouw waarbij de scholen en de kinderopvang samenwerken op een locatie in het centrum. Een supermarkt met daarboven appartementen voor senioren aan de Langestraat met daar omheen vergroende parkeerpleinen zien de ondernemers als versterking van het centrum.
 • Ruiming (restant) niet-gesprongen explosieven Breskens
  05 juli 2011
  Bij het graven van de waterberging langs de Golepoldersedijk in Breskens zijn begin mei 2011
  niet-gesprongen explosieven aan de oppervlakte gekomen. De Explosievenopruimingsdienst Defensie heeft de niet-gesprongen explosieven voor een belangrijk deel op 11 mei 2011 reeds onschadelijk gemaakt. Uit voorzorg is de vindlocatie vervolgens afgedekt met een container en zand.
 • Heropening Oostpoort Sluis na restauratiewerkzaamheden
  04 juli 2011
  Op woensdag 6 juli wordt de gerestaureerde Oostpoort in Sluis officieel heropend. In augustus 2010 is de restauratie van dit monument gestart. Deze werkzaamheden zijn volgens planning en vlot verlopen. De Oostpoort ziet er weer prachtig uit en bovendien is de toegankelijkheid voor publiek verbeterd. De poort wordt dus letterlijk heropend! De succes- en waardevolle afronding van de restauratiewerkzaamheden aan de Oostpoort in Sluis wordt met een feestelijke, besloten, heropening gevierd op woensdag 6 juli 2011 vanaf 16.30 uur, locatie Oostpoort (Zuiddijkstraat te Sluis).
 • Tijdelijke stopzetting werkzaamheden Cadzand
  30 juni 2011
  De werkzaamheden voor de aanleg van een tijdelijke weg, welke is voorzien voor het plan Cavelot in Cadzand zijn op verzoek van de rechtbank in Middelburg stopgezet. De rechtbank heeft de gemeente Sluis verzocht de werkzaamheden te staken omdat, voordat de vergunning hiervoor in werking is getreden, de voorbereidende werken zijn gestart. Voor de aanleg van deze tijdelijke weg, van de Badhuisweg tot aan de Ringdijk Noord, is – voor aanvang van de werken – vergunning verleend. Hier is door een betrokkene beroep tegen ingediend en een voorlopige voorziening aangevraagd. De werkzaamheden voor de aanleg van een, veilige, tijdelijke weg in Cadzand worden conform het gerechtelijk verzoek per direct stopgezet.
 • Stapavond voor ouders in Cadzand
  27 juni 2011
  De gemeente Sluis houdt op donderdag 30 juni een stapavond speciaal voor ouders. De stapavond biedt ouders een kans om eens rond te kijken op de plaats waar veel jongeren in Zeeuws-Vlaanderen gaan stappen.
 • 100 deelnemers Ladies-Only in Groede
  24 juni 2011
  Vanavond, vrijdag 24 juni, komen zo’n honderd vrouwen op de fiets aan op camping Groede. De fietsters zijn woensdag jl. vertrokken voor een tocht van in totaal 320 kilometer in vier dagen door drie landen. Ladies-Only is een sportieve uitdaging ten voordele van de strijd tegen borstkanker. Gezamenlijk hebben de deelnemers maar liefst 100.000 euro ingezameld voor de projecten van Think-Pink, de permanente borstkankercampagne in België. Op de laatste avond van de tocht, zaterdag 25 juni, wordt een barbecue gehouden voor de deelnemers. Wethouder Jan Schaalje (portefeuillehouder Sport) bezoekt de deelnemers om hen in het zonnetje te zetten voor hun inzet voor het goede doel.
 • Denk mee over de toekomst van de basisscholen in Sluis
  23 juni 2011
  In Sluis worden steeds minder kinderen geboren. Dit heeft gevolgen voor de basisscholen in de kernen. De gemeente Sluis nodigt daarom alle inwoners uit om mee te denken over kansen en mogelijkheden tijdens de onderwijsbijeenkomst ‘Minder kinderen, minder scholen?’. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 28 juni van 19.30 tot 22.00 uur in het Zwin College, Nieuwstraat 50 in Oostburg.
 • Woensdag 15 juni 2011 Open Huis gemeente Sluis
  09 juni 2011
  In de ‘onecht’ trouwen? Brandweerman of -vrouw zijn voor even? Altijd al willen weten waar het belastinggeld naar toe gaat? Een collegelid een vraag stellen tijdens het ‘antwoordenminuutje’ of een ritje met de veegmachine maken? Het kan allemaal op woensdag 15 juni van 14.00 tot 20.00 uur tijdens het ‘Open huis’ van de gemeente Sluis!
 • Gemeente Sluis en ZRD zamelen taxussnoeisel in, in strijd tegen kanker
  09 juni 2011
  Snoei uw taxushaag en vergroot de hoop!
 • Presentatie Koepel Demografische Ontwikkeling
  19 mei 2011
  Op vrijdag 20 mei a.s. vindt tijdens de vergadering van de Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling de officiële presentatie en introductie plaats van de Koepel Demografische Ontwikkeling. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
 • 6 Blauwe Vlaggen voor West Zeeuws-Vlaamse stranden
  19 mei 2011
  De gemeente Sluis hijst voor het zevende jaar op rij zes Blauwe Vlaggen op de West Zeeuws-Vlaamse stranden. Dit mede dankzij de betrokkenheid en inzet van de strandpaviljoens, het Serviceteam en de gemeente die er gezamenlijk jaar na jaar in slagen om de hoge kwaliteit van de stranden te behouden.
 • Aanvraagmiddag legitimatiebewijzen senioren 70+ op locatie
  17 mei 2011
  Een paar keer per jaar gaan medewerkers van de gemeente Sluis naar de woonzorgcentra. Daar kunnen inwoners van 70 jaar en ouder ter plekke hun legitimatiebewijs laten vervangen. Zowel de bewoners van de woonzorgcentra als 70+’ers die in dezelfde kern zelfstandig wonen, kunnen van deze service gebruikmaken. In mei zijn er weer ‘senioren-aanvraag-middagen’. Een week later kan men de nieuwe documenten op dezelfde locatie weer ophalen (met uitzondering van de Hooge Platen, op deze locatie kan men op dinsdag 7 juni het nieuwe document ophalen).
 • Wethouder plaatst eerste paal Wandelnetwerk West Zeeuws-Vlaanderen
  19 april 2011
  De gemeente Sluis en de Stichting Landschapsbeheer Zeeland zijn in samenwerking met het wandelplatform West Zeeuws-Vlaanderen aan de slag met het wandelnetwerk “West Zeeuws-Vlaanderen”. Op woensdag 20 april om 15u wordt de eerste knooppuntpaal geplaatst door wethouder Peter Ploegaert Jaagpad Sluis bij de voetgangersbrug over de Damse Vaart vlakbij de Stenen Beer. Het project zal medio 2012 worden afgerond.
 • Gemeenten Zeeuws-Vlaanderen willen intensiever samenwerken
  15 april 2011
  De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten werken op diverse manieren samen, bijvoorbeeld via overlegvormen of via gezamenlijke inkoop van sommige producten of diensten. De samenwerking willen de gemeenten nu verder gaan intensiveren. Ze gaan daarom met specifieke samenwerkingsthema’s aan de slag.
 • Bachexpositie en jeugdactiviteiten in Aardenburg
  06 april 2011
  Op zaterdag 16 april aanstaande wordt in de Sint-Baafskerk te Aardenburg opnieuw de Matthäus Passion van Bach uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan vindt vanaf heden in het Gemeentelijk Archeologisch Museum Aardenburg een tentoonstelling plaats, getiteld “Voorwaar geen kleinigheid! De Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach in Aardenburg.”
 • Positieve ontwikkeling rond vergoeding opsporing explosieven
  29 maart 2011
  De gemeente Sluis blijft op de lijst van veelgebruikers voor de vergoeding van de kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog via het Gemeentefonds. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeente in een brief laten weten. Ook geeft het ministerie aan dat per 1 januari 2012 de Basis Administratie Gebouwen wordt ingevoerd en vanaf dat moment opgeleverde vakantiewoningen mee zullen tellen in de berekening van de vergoeding. Dit is een positieve ontwikkeling omdat er hierdoor een reële kans ontstaat dat de bijdrage voor het plangebied Cavelot, die door wijziging van de regelgeving lager dreigde uit te vallen, toch vergelijkbaar wordt met de oude situatie waarop eerder werd gerekend. De brief van het ministerie staat op de lijst van ingekomen stukken en mededelingen die wordt behandeld in de commissie Ruimte/Algemeen bestuur op woensdag 6 april a.s..
 • Uitreiking certificaten cursus ‘Duurzaam Ondernemen’ voor ondernemers in Zeeuws-Vlaamse gemeenten
  10 maart 2011
  Op donderdag 10 maart ontvangen 19 Zeeuws-Vlaamse ondernemers het certificaat voor deelname aan de cursus ‘Duurzaam Ondernemen’. Zij ontvangen dit certificaat uit handen van de wethouders Frank van Hulle van Terneuzen en Peter Ploegaert van Sluis. De uitreiking vindt plaats om 17.15 uur bij Unitron te IJzendijke.
 • Opkomstpercentages 16.00 uur
  02 maart 2011
  Om 16.00 uur was in de gemeente Sluis 35,96% van de stemgerechtigden opgekomen voor de Provinciale Statenverkiezingen. De uitslag en definitieve opkomstcijfers ontvangt u nadat alle stemmen zijn geteld.
 • Zeeuws-Vlamingen kunnen meedenken over toekomst van voorzieningen
  28 januari 2011
  De gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen en de provincie Zeeland nodigen inwoners uit om mee te denken over de toekomst van de voorzieningen in de regio. In elke gemeente staan de komende tijd bijeenkomsten gepland waar inwoners aan mee kunnen doen. Wie niet aan de bijeenkomsten zelf mee kan of wil doen, kan ook via de website van het project www.nu2021.nl deelnemen. Die site wordt volgende week geopend.
 • Bronzen medaille met getuigschrift voor redden van drenkeling
  25 januari 2011
  Burgemeester Jaap Sala reikt op donderdag 27 januari 2011 omstreeks 15.00 uur een bronzen medaille met getuigschrift uit aan de heer J.M.M. Mobach vanwege zijn dappere optreden bij het redden van een drenkeling. De ontvangst vindt plaats in de raadzaal van het Belfort in Sluis, Groote Markt 1.
 • Excursie restauratiewerken Oostpoort in Sluis
  25 januari 2011
  Op 3 februari a.s. om 15.30 uur kunnen belangstellenden een kijkje nemen bij de restauratiewerken aan de Oostpoort in Sluis.
 • Projectleider "Aantrekkelijk Oostburg" benoemd
  24 januari 2011
  Het college van Burgemeester en Wethouders van Sluis heeft mevrouw ir. Marlou Boerbooms benoemd als projectleider van het project ‘Aantrekkelijk Oostburg’.
 • Wethouder bezoekt archeologische opgraving Sluis
  24 januari 2011
  Wethouder Peter Ploegaert (portefeuillehouder archeologie) brengt woensdag 26 januari om 12.45 uur een bezoek aan de archeologische opgravingen op de bouwlocatie Hart van Sluis achter de RK kerk tussen de Burgemeester Van Hootegemstraat en de Brugstraat in Sluis.
 • Diploma-uitreiking Brandweer Sluis
  20 januari 2011
  Op vrijdag 21 januari a.s. reiken burgemeester Jaap Sala en de wethouders Peter Ploegaert en Jan Schaalje diverse diploma’s, certificaten, onderscheidingen en oorkondes uit aan zestien leden van het brandweercorps. De uitreiking vindt plaats tijdens een bijeenkomst die wordt gehouden in de raadszaal van het Belfort te Sluis. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.
 • TCR verzorgt tijdelijk Discobus
  20 januari 2011
  Vervoersmaatschappij TCR verzorgt tijdelijk voor maximaal een half jaar het discobusvervoer in de gemeente Sluis. Dit is de gemeente deze week met de vervoersmaatschappij overeen gekomen. De gemeente werkt intussen aan een definitieve oplossing voor het discobusvervoer. Dit mede in overleg met de gebruikers van de discobus.
 • Vernieuwde website online
  17 januari 2011
  Zojuist is de vernieuwde gemeentelijke website online gegaan. Met deze vernieuwde site zet de gemeente een belangrijke stap op het gebied van de (digitale) dienst-verlening. De site is hierbij in een nieuw jasje gestoken. Het adres is niet veranderd: www.gemeentesluis.nl.
 • Vervoersbedrijf stopt met discobus
  10 januari 2011
  In het afgelopen weekend heeft er een ernstig incident plaatsgevonden rondom de discobus. Er is een bierflesje door de zijruit van de discobus gegooid. Dit voorval is voor vervoersbedrijf Veolia aanleiding om het vervoer van en naar Discotheek Joy in Cadzand-Bad onmiddellijk stop te zetten. De gemeente Sluis heeft begrip voor dit besluit, maar beraadt zich op korte termijn over de vraag hoe het verder moet. Daarbij zullen de mogelijkheden in kaart worden gebracht. Op basis van de uitkomst hiervan dient een keuze te worden gemaakt hoe om te gaan met dit vervoer.

Uitgelicht


Zoeken