Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen over de Tweede Kamerverkiezing.

 

1. Wanneer is de dag van de stemming?

De verkiezing voor de Tweede Kamer vindt plaats op woensdag 15 maart 2017.

 

2.   Waarover gaat deze verkiezing?

Op 15 maart 2017 kiest u de 150 leden van de Tweede kamer. Na de verkiezing onderhandelen de partijen over de vorming van een regering. Door te stemmen kunt u meebeslissen over de samenstelling van de Tweede Kamer. Mee mogen beslissen, is een belangrijk recht. Door te stemmen, bepaalt u mede hoe en door wie Nederland wordt bestuurd.

 

3. Wie mag stemmen?

Om te stemmen moet u kiesgerechtigd zijn. U ontvangt een stempas van de gemeente Sluis als u:

·           op 30 januari 2017 de Nederlandse nationaliteit bezit;

·           op 30 januari 2017 staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Sluis;

·           op 15 maart 2017 de leeftijd van 18 jaar of ouder hebt;

·           op 30 januari 2017 niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

 

4. Op wie kunt u stemmen bij de verkiezing op 15 maart 2017?

Op 30 januari 2017 is de kandidaatstelling. Dan worden bij het centraal stembureau in Den Haag de kandidatenlijsten ingediend. Uiterlijk 10 maart 2017 krijgt u de kandidatenlijsten in uw brievenbus. Er hangt ook een exemplaar in ieder stembureau.

 

5. Waar kan ik stemmen?

Met uw stempas kunt u binnen de gemeente Sluis stemmen waar u maar wilt. Op uw stempas staat het stembureau vermeld dat in de buurt van uw adres is. U kunt bij elk stembureau in de gemeente Sluis stemmen, zonder dat u daarvoor iets hoeft te regelen. Een overzicht van alle stembureaus in de gemeente Sluis vindt u hier terug.

 

6. Wat zijn de openingstijden van de stembureaus?

De stembureaus zijn geopend vanaf ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

 

7. Wanneer worden de stempassen bezorgd en wanneer de kandidatenlijsten?

Uw stempas wordt uiterlijk 1 maart 2017 bij u thuis bezorgd. Zonder stempas kunt u geen stem uitbrengen. De kandidatenlijsten krijgt u uiterlijk 10 maart 2017 op uw huisadres.

 

8. Hoe kan ik een vervangende stempas aanvragen?

Bent u uw stempas kwijtgeraakt, is uw stempas beschadigd of heeft u geen stempas ontvangen? Neemt u in dat geval contact op met de gemeente Sluis. Dit kan door te bellen (140117), te e-mailen (burgerzaken@gemeentesluis.nl) of door langs te komen in het KCC in Oostburg (Nieuwstraat 22).

 

9. Wat moet ik doen om te kunnen stemmen?

Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen.

Voor deze verkiezing geldt ook dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat "geldig tot 16 maart 2012” of elke latere datum.

 

Bij de Tweede Kamerverkiezing dient de kiezer de Nederlandse nationaliteit te hebben.

 

10. Kan ik ook in een andere gemeente mijn stem uitbrengen? (Kiezerspas)

Ja, voor de Tweede Kamerverkiezing kunt u uw stem uitbrengen in alle gemeenten in Nederland. Om uw stem in een andere gemeente uit te brengen heeft u een kiezerspas nodig.

 

U vraagt vooraf een kiezerspas aan bij de gemeente Sluis. Neemt u in dat geval contact op met de gemeente Sluis. Dit kan door te bellen (140117), te e-mailen (burgerzaken@gemeentesluis.nl) of door langs te komen in het KCC in Oostburg (Nieuwstraat 22). 

De kiezerspas is een apart document. Ook een kiezerspas kan worden omgezet in een volmacht. U vult dan de achterkant van de kiezerspas in en geeft de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

 

11. Ik verhuis na 30 januari 2017 (peildatum), waar kan ik mijn stem uitbrengen?

Met uw stempas en identiteitsdocument kunt u uw stem uitbrengen bij alle stembureaus binnen de gemeente Sluis. Indien u na 30 januari 2017 vanuit een andere gemeente naar Sluis bent verhuisd, moet u in de vorige woongemeente stemmen of een kiezerspas aanvragen bij uw vorige woongemeente.

 

Met een kiezerspas kunt u daarna uw stem uitbrengen in alle gemeenten in Nederland.

 

12. Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen? (Machtiging)

Kiezers die op de dag van stemming niet persoonlijk hun stem kunnen uitbrengen, bijvoorbeeld wegens ziekte of vakantie, kunnen iemand anders voor hen laten stemmen.

 

Voor de Tweede Kamerverkiezing kunt u iemand machtigen die in een andere gemeente in Nederland woont. Het verlenen van een zogenaamde volmacht kan op twee manieren:

 

A. Wilt u een kiezer uit dezelfde gemeente machtigen (onderhandse volmacht):

Dan geeft u dit aan op de achterkant van uw stempas. De gemachtigde brengt deze volmachtstem tegelijkertijd met zijn eigen stem uit. Hij moet ook een kopie van het identiteitsdocument van de volmachtgever meenemen.

 

B. Wilt u een kiezer uit een andere gemeente machtigen: Hierbij dient de kiezer een schriftelijk verzoek in bij de gemeente Sluis. Een schriftelijke volmacht kunt u tot en met 10 maart 2017 aanvragen. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs.

 

Let op: Een gemachtigde mag nooit meer dan 2 machtigingen per verkiezing aannemen.

 

13. Moet ik het originele identiteitsbewijs van de volmachtgever meenemen?

Naast kopieën van identiteitsbewijzen bij de machtiging, is het ook voldoende als het originele identiteitsbewijs van de volmachtgever wordt getoond aan het stembureau. Dit originele identiteitsbewijs mag ook maximaal vijf jaar verlopen zijn (dus minimaal geldig tot 16 maart 2012).

 

14. Ik heb geen handtekening van de volmachtgever, wat nu?

U kunt de stem van uw volmachtgever alleen uitbrengen als deze zijn handtekening heeft gezet. Neemt u de machtiging weer mee en (indien mogelijk) herstel dit door de volmachtgever alsnog een handtekening te laten zetten. Ook kan de volmachtgever besluiten om alsnog zelf te gaan stemmen. Let op dat u als gemachtigde zelf uw stem niet uitbrengt: een volmachtstem kan alleen tegelijkertijd met een eigen stem worden uitgebracht.

 

15. Hoeveel stemmen mag ik via machtiging uitbrengen?

Een kiezer kan (naast zijn eigen stem) door middel van machtiging nog twee stemmen per verkiezing uitbrengen. Let op dat deze stemmen door machtiging tegelijk uitgebracht moeten worden met de eigen stem van de gemachtigde. Het is niet toegestaan om meer dan twee machtigingen per verkiezing naast uw eigen stem uit te brengen. De machtiging wordt aan de kiezer teruggegeven. De volmachtgever kan er voor kiezen om alsnog zelf te gaan stemmen.

 

16. Het volmachtbewijs is kwijt, wat nu?

Als u schriftelijk een aanvraag bij de gemeente heeft ingediend om iemand te machtigen, ontvangt deze persoon vervolgens een volmachtbewijs. Als dit schriftelijke volmachtbewijs is kwijtgeraakt, kan het niet worden vervangen en kan er helaas niet gestemd worden namens de volmachtgever.

 

17. Kan ik mijn volmacht intrekken?

De onderhandse volmacht kan worden ingetrokken tot het moment dat de gemachtigde de stem heeft uitgebracht. De volmachtgever moet de stempas terugvragen aan de gemachtigde en kan met deze pas zelf alsnog stemmen.

 

Let op: een schriftelijke volmacht kan niet meer worden ingetrokken.

 

18. Waar mag ik verkiezingsposters plakken in Sluis en welke regels zijn van toepassing?

Hierbij een overzicht van de locaties waar verkiezingsposters geplakt mogen worden en de daarbij geldende regels.


Uitgelicht


Zoeken