Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Informatie over de gemeenteraadsverkiezingen

Met behulp van onderstaande links leest u meer over de volgende onderwerpen:

 

Wie mag stemmen?

EU-lidstaten

Het uitbrengen van de stem

Stemdistricten en stemlokalen

Stempas Identificatieplicht

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen

Kiezers met een andere dan de Nederlandse nationaliteit

Kandidatenlijsten

Verkiezingsuitslag

Meer informatie

 

 

Wie mag stemmen?

U mag stemmen als u:

 • op 5 februari 2018 (dag van kandidaatstelling) staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van Sluis;
 • op 21 maart 2018 (dag van stemming) 18 jaar of ouder bent;
 •  niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

 

Verder moet u op 5 februari 2018 de Nederlandse nationaliteit hebben of onderdaan van een EU-lidstaat zijn. Bent u geen onderdaan van een EU-lidstaat, dan moet u voorafgaande aan 5 februari 2018 minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven. Het hebben van de Nederlandse nationaliteit is dus geen voorwaarde voor het mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

 

Een oproepingskaart wordt begin maart 2018 toegezonden naar het adres waarop u op 5 februari 2018 staat ingeschreven.

 

Naar boven

 

Het uitbrengen van de stem

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u tussen 7.30 en 21.00 uur uw stem uitbrengen in elk stembureau in de gemeente Sluis. Om te kunnen stemmen, moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen.

 

Naar boven

 

Stemlokalen

Met uw stempas kunt u in alle onderstaande stembureaus terecht. Alle genoemde stembureaus zijn toegankelijk voor rolstoelen en scootmobielen.

 • Rode Kruisgebouw, Burg Gratamastraat 2, Oostburg
 • Kerkcentrum, Kerkplein 2, Oostburg
 • Multifunctioneelgebouw, Zegveldstraat 4a, Zuidzande
 • Verenigingsgebouw, Prinsestraat 23, Cadzand Dorpshuis,
 • voormalige J.W. Friso school, Sint Pieterstraat 3, Nieuwvliet
 • Multifunctioneel centrum ’t Torentje, Monnikenstraat 2, Groede
 • Brandweerkazerne, Weijkmanlaan 15, Breskens
 • Woonzorgcentrum Hooge Platen, Westlandstraat 4, Breskens
 • Dorpshuis Hoofdplaat, Schoolstraat 14, Hoofdplaat
 • Verzorgingshuis Emmaus, Handboogstraat 6, IJzendijke
 • Hoofdingang Protestantse Kerk, Dorpsplein 37, Schoondijke
 • Dorpshuis Waterlandkerkje, P.C. Boutensstraat 19, Waterlandkerkje
 • Dorpshuis Aardenburg, Westmolenstraat 2, Aardenburg
 • Dorpshuis Sint Kruis, Schoolpad 1, Sint Kruis
 • Dorpshuis Eede, Kerkstaat 3, Eede
 • Multifunctioneel centrum De Keure, Kloosterstraat 38, Sluis
 • Dorpshuis Retranchement, Markt 1, Retranchement

Naar boven

 

Stempas

U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen stempas. Zonder stempas kunt u niet stemmen. Als u uw stempas kwijt bent of niet heeft ontvangen, dan kunt u tot en met 20 maart 2018 bij uw gemeente een vervangende stempas aanvragen. Hierbij moet u zich identificeren.

 

Naar boven

 

Identificatieplicht

U moet zich bij het uitbrengen van uw stem bij het stembureau identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Zonder geldig identiteitsbewijs mag u niet stemmen. Geldige identiteitsdocumenten zijn het Nederlandse paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument of een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een van de andere landen van de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland. Om te kunnen stemmen mag uw document maximaal 5 jaar verlopen zijn (21 maart 2013).

 

Heeft u geen geldig identiteitsbewijs, vraag dan tijdig een nieuw aan bij uw gemeente. Reken op minimaal vijf werkdagen voor u in bezit bent van uw nieuwe identiteitsbewijs.

 

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt, of is het gestolen, dan kunt u uw stem uitbrengen door een kopie van het proces-verbaal van vermissing dat is opgemaakt door  uw gemeente te tonen. Daarnaast moet u een ander pasje of document voorzien van uw naam en foto tonen bij het stembureau. Daarmee kan het stembureau u tot de stemming toelaten.

Naar boven

 

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen

Kiezers kunnen iemand anders machtigen die op de dag van stemming voor hen stemt. Dit heet stemmen bij volmacht.

 

Onderhandse volmacht
Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand een volmacht verlenen. Hij of zij mag dan namens u stemmen. Voor het geven van een onderhandse volmacht wacht u op de ontvangst van uw stempas. Vervolgens draagt u deze over aan een andere kiezer binnen de gemeente. Dit doet u door op de achterzijde van de stempas onder het kopje “Volmachtbewijs” een de naam en het adres van de gemachtigde in te vullen.

 

 • De voorwaarden om een stempas aan een andere kiezer over te dragen zijn:
 • U en de gemachtigde zijn beiden in het bezit van een stempas van de gemeente Sluis;
 • Het zelf omzetten van de stempas in een volmachtbewijs kan tot op de dag van de verkiezing. De gemachtigde moet uw stem gelijktijdig met zijn of haar eigen stem uitbrengen bij een willekeurig stembureau in de gemeente Sluis;
 • De gemachtigde mag in totaal niet meer dan 2 machtigingen aannemen;
 • U vult op de achterzijde van uw stempas (bij "volmachtbewijs") de naam en het adres van de gemachtigde in. Zowel u als de gemachtigde ondertekenen uw stempas;
 • U geeft een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee aan de gemachtigde. Dit is enkel bij de onderhandse volmacht een vereiste.


Een onderhandse volmacht kan worden ingetrokken.

 

Schriftelijke volmacht 

Kunt u als kiesgerechtigde burger niet zelf stemmen, dan is het mogelijk een andere kiesgerechtigde te machtigen om voor u te stemmen. Hebt u uw stempas nog niet ontvangen, dan moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente.

 

Voorwaarden

 • Een kiezer uit een andere gemeente kunt u niet machtigen bij de verkiezing van de leden van de gemeenteraad.
 • Een gemachtigde mag niet meer dan twee volmachten aannemen en moet de volmachtstem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.


Gang van zaken

 • U moet de gemachtigde ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs meegeven.
 • Een schriftelijk verzoek om bij volmacht te stemmen kunt u tot en met de veertiende dag voor de verkiezingen via een voorgeschreven formulier bij de gemeente indienen. Uw gemachtigde en u moeten het formulier na invulling beiden ondertekenen. Van de gemeente krijgt u bericht dat uw schriftelijke verzoek om bij volmacht te stemmen is ingewilligd.
 • Om voor u te kunnen stemmen krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs toegezonden.

Naar boven

 

Kiezers met een andere dan de Nederlandse nationaliteit

Burgers van de EU-lidstaten kunnen zich identificeren met hun geldige nationale paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Dat geldt ook voor de burgers van IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Burgers van landen die geen lid zijn van de EU, kunnen alleen een Nederlands verblijfsdocument als identiteitsdocument gebruiken. Personen die werkzaam zijn bij een in Nederland gevestigde internationale organisatie kunnen zich legitimeren met een zogenaamd document voor geprivilegieerden.

Naar boven

 

Kandidatenlijsten

De kandidatenlijsten worden begin maart 2018 huis-aan-huis bezorgd. Hierop kunt u zien op wie u kunt stemmen.

Naar boven

 

Verkiezingsuitslag

Voor de uitslagberekening maken gemeenten, hoofdstembureaus en centrale stembureaus gebruik van ondersteunende software verkiezingen (OSV) die in opdracht van de Kiesraad is ontwikkeld.

 

Op de dag van de stemming maken we 's avonds de voorlopige uitslag bekend. Deze heeft geen officiële status. De bekendmaking gebeurt tijdens een openbare bijeenkomst in de raadzaal van het Belfort in Sluis en via www.gemeentesluis.nl. Nadere details over de uitslagenavond volgen. U bent van harte welkom.

 

De voorlopige uitslag geven we ook door aan het ANP dus via de media wordt u op de dag van stemming ook geïnformeerd over de voorlopige verkiezingsuitslagen.

 

De bekendmaking van de officiële verkiezingsuitslag gebeurt tijdens openbare zitting van het centrale stembureau van de gemeente.

Naar boven

 

Meer informatie

Met vragen kunt u terecht bij de afdeling Publiekszaken, Nieuwstraat 22 te Oostburg, tel.  140117

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.30 tot 16.30 uur en wo. van 8.30 tot 19.30 uur. Telefonisch bereikbaar: ma. t/m vr. van 8.30 tot 16.30 uur.


Uitgelicht


Zoeken