Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2018 / Februari / Alle kinderen in Zeeuws-Vlaanderen doen mee

Alle kinderen in Zeeuws-Vlaanderen doen mee

'Alle kinderen mogen meedoen in Nederland. Want nú meedoen is straks meetellen!' Dat is de ambitie van Leergeld en de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis.

Daarom ondertekenden de wethouders Adri Totté (Hulst), Cees Liefting (Terneuzen) en Chris van de Vijver (Sluis) en Jan Loof en Mark Bakker (bestuursleden van Leergeld) donderdag 1 februari een samenwerkingsovereenkomst. Door samen te werken kunnen kinderen die in Zeeuws-Vlaanderen in armoede leven, nog beter ondersteund worden, zodat zij kunnen meedoen aan de samenleving.

 

Leergeld

Leergeld ondersteunt via 95 lokale Leergeldstichtingen, waaronder één in Zeeuws-Vlaanderen, schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar die door armoede niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

De stichting stelt voorzieningen beschikbaar op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Door de samenwerking met de gemeenten kunnen kinderen van ouders met een laag inkomen nu ook terecht bij Leergeld voor bijdragen uit het educatieve kindpakket. Dit nieuwe kindpakket van de gemeenten kan bestaan uit een computer, laptop of tablet, een fiets, en/of vergoeding voor school- en lesmiddelen, ouderbijdrage, bijles, schoolreis of schoolkamp.

 

Hoe werkt het?

Kan uw schoolgaande kind vanwege gebrek aan financiële middelen niet meedoen met zijn of haar leeftijdgenootjes? En is uw gezinsinkomen lager dan 120% van het sociaal minimum (bijstandsniveau)? Dan kan Leergeld wellicht iets voor uw kind betekenen. Om de mogelijkheden te verkennen of een aanvraag in te dienen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Leergeld via www.leergeld.nl/zeeuwsvlaanderen. Na binnenkomst van een aanvraag brengt een medewerker van de stichting een huisbezoek. Na honorering van de aanvraag wordt de financiële hulp rechtstreeks aan de leverancier (zoals school of sportclub) betaald.

Minimabeleid

De samenwerking tussen de gemeenten onderling en met Leergeld past binnen het persoonlijke maatwerk dat de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten via hun minimabeleid willen leveren. Immers, de ondersteuning die nodig is om uit armoede te komen, is voor iedereen anders. Voorzieningen zijn niet meer gericht op algemene regelingen waar iedereen met een laag inkomen gebruik van kan maken, maar op de individuele behoefte. Ook past de samenwerking bij een integrale aanpak, die nodig is om armoede te voorkomen en te bestrijden. Door gezamenlijk vanuit het kindgerichte armoedebeleid extra te investeren in het educatief kindpakket en de samenwerking aan te gaan met Leergeld, kunnen gemeenten meer kinderen bereiken en ondersteunen.


Uitgelicht


Zoeken