Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2017 / Oktober / Aanmelding evenementen 2018 vóór 1 november 2017

Aanmelding evenementen 2018 vóór 1 november 2017

Organisatoren van evenementen in de gemeente Sluis moeten evenementen in 2018 vóór 1 november a.s. alvast melden bij de gemeente.

Waarom melden?

In de gemeente Sluis vinden jaarlijks veel evenementen plaats. Vooral in de zomermaanden is de evenementenkalender goed gevuld. Deze evenementen kunnen echter een belasting vormen voor de (woon-)omgeving. Om alles voor de betrokkenen en niet-betrokkenen in goede banen te leiden, is het noodzakelijk uw evenement of activiteit op tijd bij de gemeente te melden. Het is zowel voor ons, als de politie en de brandweer, belangrijk dat voldoende gelegenheid wordt geboden om invulling te geven aan ieders vergunningverlenende of adviserende taak. Aan de hand van de aangemelde evenementen wordt door de politie in de maand november 2017 voor heel het jaar 2018 personeel ingeroosterd voor de evenementen waarbij politieondersteuning noodzakelijk wordt geacht. Daarnaast is het in het kader van de regionale afstemming tussen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten en het opstellen van de evenementenkalender 2018 ook nodig om op tijd te beschikken over de benodigde gegevens.

 

Samenvallen verschillende evenementen

Het komt voor dat in verschillende kernen gelijktijdig evenementen worden aangemeld voor dezelfde dag. Wij begrijpen dat het gelijktijdig plaatsvinden van verschillende evenementen in onze gemeente niet altijd als wenselijk wordt beschouwd. Maar het samenvallen van evenementen op zich is echter geen weigeringgrond, tenzij door het samenvallen van evenementen problemen op het gebied van openbare orde, overlast, verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen, zedelijkheid of de gezondheid te verwachten zijn.

 

Wanneer melden?

Vóór 1 november van dit jaar moet een evenement dat in het kalenderjaar 2018 plaatsvindt, inclusief de datum en het (globale) programma ervan, worden gemeld.

 

Hoe melden?

Als u in 2017 een evenement hebt georganiseerd, krijgt u het formulier per post toegezonden dat u ingevuld terug kan zenden naar de gemeente Sluis. Het formulier kunt u ook downloaden via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl.

 

Regionaal evenementenoverleg

In de loop van november 2017 worden de concept evenementenkalenders 2018 van de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis in een regionaal overleg met de politie besproken. Indien er knelpunten zijn met betrekking tot de aangemelde evenementen (zie o.a. genoemde problemen in bovengenoemd stukje "Samenvallen verschillende evenementen"), zal daarvoor eerst in overleg een oplossing moeten worden gevonden. Als er geen knelpunten zijn, krijgen alle organisatoren die evenementen hebben aangemeld schriftelijk bericht dat de vereiste vergunningen/toestemmingen via de daarvoor bestemde formulieren kunnen worden aangevraagd/gemeld.

 

Wanneer vergunningaanvraag indienen?

Nadat u schriftelijk bericht heeft gehad, kunt u de vergunning c.q. melding indienen bij de gemeente. Voor de feitelijke vergunningaanvraag worden de evenementen ingedeeld in de volgende categorieën:

  • Betreft het een klein evenement? Dan volstaat een schriftelijke melding, minimaal vier weken voor de aanvang van het evenement.
  • Bij een middelgroot en groot evenement moet de schriftelijke vergunningaanvraag tenminste twaalf weken voordat het evenement plaatsvindt compleet worden ingediend.

De genoemde termijnen van indiening moeten minimaal in acht genomen worden. Deze termijnen zijn absoluut noodzakelijk, omdat de aanvraag voorgelegd wordt aan in- en externe adviseurs.

 

Als u de vergunningaanvraag of melding van uw evenementen ruim voor genoemde termijnen rond hebt, wordt geadviseerd uw aanvraag meteen bij de gemeente in te dienen. Hoe eerder uw aanvraag bij de gemeente is ingediend, des te eerder kan afstemming plaatsvinden met de hulpverleningsinstanties en kan de vereiste vergunning c.q. toestemming worden verleend. Hierdoor krijgt u ook ruim vooraf de zekerheid van de gemeente dat uw evenement door kan gaan.

 

Formulieren

Beschikbare formulieren zijn:

  1. Aanmelding evenement voor de evenementenkalender 2018 (insturen vóór 1 november 2017);
  2. Aanvraagformulier vergunningplichtige evenementen (insturen na 1 november 2017);
  3. Meldingsformulier klein evenement (insturen na 1 november 2017).

 

U kunt deze formulieren downloaden via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl.

Ook zijn de formulieren verkrijgbaar bij de afdeling Externe dienstverlening.


Uitgelicht


Zoeken