Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2017 / November / Waterschap legt natuurvriendelijke oevers aan in omgeving Retranchement

Waterschap legt natuurvriendelijke oevers aan in omgeving Retranchement

Deze maand is waterschap Scheldestromen gestart met de aanleg van natuurvriendelijke oevers bij Retranchement, Terhofstede, Sluissche Veer (Kanaalweg) en ten noorden van Sluis (Wielingen). Over een lengte van ongeveer 2.000 meter verbreedt het waterschap de huidige waterloop. De grond die daarbij vrijkomt wordt hergebruikt op (landbouw)percelen in de buurt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Romers Grondverzet uit Zwijndrecht en nemen ongeveer zes weken in beslag (regen kan het werk vertragen).

 

Werkzaamheden

Het gebied is onderdeel van de ecologische verbindingszone tussen Retranchement en de Aardenburgse Havenpolder. Omdat in dit gebied de boomkikker voorkomt is de periode van uitvoering hierop afgestemd en starten de werkzaamheden vanaf november.

 

Eerst wordt het talud opgeschoond en worden bomen gerooid en struiken verwijderd. Bij het graven van de oevers komt in totaal zo’n 32.000 m³ grond vrij. Naar verwachting wordt per dag 1.000 tot 1.500 m³ grond verzet. Deze grond wordt op nabij gelegen (landbouw)percelen verwerkt. Het waterschap neemt maatregelen om de werkzaamheden en het bijbehorende grondtransport veilig te laten verlopen. Er worden tijdelijk omleidingroutes ingesteld. Tijdens de weekenden worden de omleidingroutes opgeheven en zijn wegen gewoon toegankelijk.

 

Natuurvriendelijk

De waterlopen die verbreed worden, krijgen flauwe oevers met een geleidelijke overgang van land naar water. Hierdoor wordt er naast de watervoerende en waterbergende functie ook nadrukkelijk rekening gehouden met de ecologische functie. Volgens de wetgeving Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft het waterschap de opgave om de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee de ecologie van het watersysteem te verbeteren. Ook levert de verruiming van de waterlopen een capaciteitsvergroting van het watersysteem op om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.


Uitgelicht


Zoeken