Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2017 / November / Ontwerp Kerkenvisie gemeente Sluis

Ontwerp Kerkenvisie gemeente Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de ontwerp kerkenvisie, een visie op de toekomst van de kerkgebouwen in de gemeente Sluis, ter inzage ligt.

De betreffende stukken kunnen worden ingezien van 23 november 2017 tot 4 januari 2018, tijdens openingstijden in het  KCC, Nieuwstraat 22 te Oostburg. Verder zijn de stukken in te zien op www.gemeentesluis.nl. onder 'Nieuwsberichten'.

 

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging kunnen schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Sluis, t.a.v. afdeling Beleid & Beheer, Postbus 27, 4500 AA  Oostburg. Ook kunt u tijdens deze termijn per e-mail een zienswijze indienen via info@gemeentesluis.nl.

 

Na afloop van de terinzagelegging wordt de ontwerp kerkenvisie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad, waarbij de ingekomen zienswijzen worden meegewogen.

 

Te downloaden:


Uitgelicht


Zoeken