Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2017 / November / Gemeente Sluis geslaagd voor de zelfevaluatie reisdocumenten en persoonsgegevens

Gemeente Sluis geslaagd voor de zelfevaluatie reisdocumenten en persoonsgegevens

De gemeente Sluis heeft de kwaliteit en de veiligheid van het uitgifteproces van reisdocumenten en de inrichting, werking en beveiliging van de persoonsgegevens van hun inwoners goed op orde. Dat blijkt uit de zelfevaluatie die ze hiervoor jaarlijks uitvoeren. Op allebei de onderdelen scoort de gemeente goed en ruim binnen de norm die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hiervoor stelt. 

 

Reisdocumenten

Het onderdeel Reisdocumenten gaat bijvoorbeeld over de fysieke beveiliging en de uitgifte van documenten. Worden de paspoorten en ID-kaarten netjes en veilig bewaard? En worden de reisdocumenten op de juiste manier uitgegeven?

 

Basisregistratie Personen (BRP)

Dit onderdeel gaat over de gegevens van de inwoners van de gemeente. In de BRP staan onder andere gegevens over de naam, woonadres, geboorte, verhuizing en kinderen. Een goede score krijgt een gemeente als de voorschriften uit de Wet Basisadministratie Personen goed nageleefd worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een goede beveiliging zodat er geen onrechtmatig gebruikgemaakt kan worden. Daarnaast wordt gekeken of de medewerkers discreet en integer met de gegevens van de inwoners omgaan.

 

Zelfevaluatie

Sinds 2014 evalueren gemeenten zelf met behulp van een vragenlijst hun score voor de processen en informatiebeveiliging van reisdocumenten en persoonsgegevens. Deze zelfevaluatie levert een rapport op dat niet alleen aangeeft wat er goed gaat, maar geeft ook de verbeterpunten aan. Die verbeterpunten pakt de gemeente op om volgend jaar een nog betere score neer te zetten. Gemeenten sturen hun evaluatierapport naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en naar het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Elk jaar checkt het Ministerie steekproefsgewijs de uitgevoerde Zelfevaluatie in 70 gemeenten.

 

Indien u meer informatie wenst of vragen heeft over de zelfevaluatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van het cluster Burgerzaken via telefoonnummer 140117. 


Uitgelicht


Zoeken