Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2017 / Februari / Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen.

 

In de J.H. van Dalestraat te Sluis geldt eenrichtingsverkeer. De huidige verplichte rijrichting loopt vanaf de kruising met de Nieuwstraat/Geweldigerstraat door de J.H. van Dalestraat uitkomend aan de kruising met de Zuiddijkstraat, waar ook eenrichtingsverkeer geldt waardoor men via de Groote Markt of de Kapellestraat moet rijden.

Dit brengt veel hinder en oponthoud met zich mee voor de bewoners. In de alledaagse situatie moeten de bewoners met hun auto steeds via de drukke winkelgebieden (o.a. de Nieuwstraat-Kapellestraat-Groote Markt) rijden. Tijdens de vele evenementen in het centrum moet het verkeer in de J.H. van Dalestraat in tegengestelde richting worden geleid, hetgeen het instellen van een tijdelijke verkeersmaatregel en het aanpassen van bebording vergt. Wij zijn dan ook voornemens om een verkeersbesluit te nemen waarbij de verplichte rijrichting zal worden omgekeerd. Hierdoor zal de verkeerssituatie overzichtelijker en praktischer worden.

 

De huidige verplichte rijrichting wordt aangeduid met een verkeersbord volgens model C-03 R.V.V.-1990 met onderbord "uitgezonderd (brom-)fietsers" (OB 54) aan de zijde van de Geweldigerstraat en met een C-2 verkeersbord (vooraankondiging) halverwege de zijgevel van het pand (Zuiddijkstraat nr. 8 medisch centrum Lammensvliet) en met een C-2 verkeersbord met onderbord "uitgezonderd (brom)fietsers (OB-54) aan weerszijden van de weg net voorbij de in- en uitrit van het medisch centrum, uitkomend in de Zuiddijkstraat.

Het verkeersbesluit d.d. 23 november 1982 zal voor wat betreft deze rijrichting worden ingetrokken en de nieuwe in te stellen verkeersmaatregel zal als volgt worden uitgevoerd: Door plaatsing van het verkeersbord C-03 met onderbord "uitgezonderd (brom)fietsers" net voorbij de in- en uitrit van het parkeerterrein van het medisch centrum Lammensvliet (Zuiddijkstraat 8) aan de rechterzijde van de weg, en door het plaatsen van het verkeersbord C-02 met onderbord "uitgezonderd (brom)fietsers" aan de zijde van de Geweldigerstraat.

Het verkeersbesluit uit 1982 wordt voor wat betreft het instellen van een parkeerverbod op bepaalde gedeelten in de J.H. van Dalestraat d.m.v. gele strepen in die zin gewijzigd dat die maatregel zal worden aangeduid d.m.v. verkeersborden volgens model E-01 R.V.V.-1990. Genoemd verkeersbesluit blijft voor wat betreft de overige daarin genoemde verkeersmaatregelen in stand.

 

De voorgenomen maatregel wordt ingesteld vanwege de verkeersveiligheid, het waarborgen van de doorstroming van het verkeer en de instandhouding van de weg.

 

Deze bekendmaking inclusief de situatietekening ligt vanaf vandaag gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn in te zien elke werkdag van 8.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Klik hier om de situatietekening te downloaden.

 

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen worden ingediend. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
Uitgelicht


Zoeken