Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2017 / Februari / In memoriam Richard De Clerck, oud-bode en oud-stadsbeiaardier van Sluis

In memoriam Richard De Clerck, oud-bode en oud-stadsbeiaardier van Sluis

Op 28 januari jongstleden is in zijn vertrouwde omgeving overleden de heer Richard De Clerck. Richard De Clerck was 24 jaar gemeentebode van de gemeente Sluis en 38 jaar stadsbeiaardier van Sluis.

In 1968 trad hij in dienst van de gemeente Sluis als bode. In de kleine ambtenarij was hij belast met een groot aantal werkzaamheden. Hij was verantwoordelijk voor de gehele postverzorging  in het centrum van Sluis en tot zijn taken behoorde o.a. ook het uitreiken van vergunningen, het huis-aan-huis bezorgen van gemeentelijke belastingaanslagen en het ter plaatse uitbetalen van sociale en andere uitkeringen. Hij coördineerde verder huishoudelijk werk, verzorgde vergaderingen en recepties en assisteerde bij huwelijken. Daarnaast was hij marktmeester, in welke functie hij standplaatsen aanwees en gelden inde.

 

In 1992 kon Richard De Clerck gebruikmaken van de VUT, nam hij na 24 jaar afscheid als gemeentebode van de gemeente Sluis en werd hem eervol ontslag verleend: gewaardeerd door het bestuur en geliefd bij zijn collega's. 

 

Richard De Clerck had een druk sociaal leven en was onder andere 25 jaar voorzitter van de muziekvereniging Apollo geweest. In 1987 werd hij mede om die reden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Als bode was Richard De Clerck belast met het onderhoud van het uurwerk en het carillon van het Sluise Belfort. Zo kwam hij in contact met de stadsbeiaardier van Sluis, prof. Ephrem Delmotte. In 1976 werd hij onder diens supervisie hulpbeiaardier. Na het afscheid van Delmotte in 1992 werd Richard De Clerck tot zijn vanzelfsprekende opvolger benoemd.

 

Naast het handmatig bespelen van het carillon gaf Richard De Clerck adviezen over het onderhoud van en aanpassingen aan het belfortcarillon. Hij vertegenwoordigde voorts Sluis bij bespelingen van de carillons in onder andere Brugge en Zierikzee. Ook deze werkzaamheden getuigen van zijn niet aflatende toewijding.

In 2014, na 38 jaar, beëindigde hij zijn dienstverband als stadsbeiaardier en werd hem eervol ontslag gegeven. Tot zijn opvolger werd, met zijn volledige instemming, de heer Piet Hamelink benoemd. 

 

De vorige colleges van Burgemeester en Wethouders hebben een dergelijke loyaliteit bijzonder op prijs gesteld. Dat geldt ook voor het huidige college van Burgemeester en Wethouders. Zij heeft dan ook met leedwezen kennisgenomen van zijn overlijden en wenst de nabestaanden veel kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen.

 

RichardDeClerck 


Uitgelicht


Zoeken