Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2017 / December / Tijdelijke verkeersmaatregel

Tijdelijke verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van Sluis brengen ter openbare kennis: dat voor de duur van de aanwezigheid van de schaatsbaan op de Groote Markt in Sluis (m.i.v. 11-12-2017 t/m 10-01-2018) het wenselijk is de bevoorrading/het afhalen van producten door clientèle bij de omliggende bedrijven te borgen, alsmede voor het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, wordt overgegaan tot het instellen van een tijdelijke laad- en losplaats op een rij parkeervakken ter hoogte van de panden Groote Markt 11 t/m 13 in Sluis. Deze tijdelijke verkeersmaatregel wordt gerealiseerd door het aan weerszijden van de rij parkeervakken plaatsen van een verkeersbord E-07, met onderbord OB 501 L + R ("pijl") volgens bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (R.V.V.) en het zodanig afzetten van dit weggedeelte (zie situatietekening op de gemeentelijke website).

 

Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking.

 

Klik hier om de situatieschets te downloaden.


Uitgelicht


Zoeken