Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2017 / December / Mandaatbesluit collegebevoegdheden Kerst 2017

Mandaatbesluit collegebevoegdheden Kerst 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis maakt bekend, dat bij haar besluit van 19 december 2017 is vastgesteld het "Mandaatbesluit collegebevoegdheden Kerst 2017". Op basis van dit besluit wordt aan bestuurders gedurende het kerstreces waarin geen collegevergaderingen plaatsvinden, mandaat en machtiging verleend, zodat toch besluiten kunnen worden genomen in die situaties dat uitstel van besluitvorming onwenselijk is.

 

Het besluit ligt voor iedereen kosteloos ter inzage. Kopieën van het besluit zijn tegen betaling van de kosten (leges) verkrijgbaar.


Uitgelicht


Zoeken