Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2017 / December / Bekendmaking Verordening kansspelautomaten en speelautomatenhallen 2018 en Beleidsregel kansspelautomaten en speelautomatenhallen 2018

Bekendmaking Verordening kansspelautomaten en speelautomatenhallen 2018 en Beleidsregel kansspelautomaten en speelautomatenhallen 2018

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de gemeenteraad op 21 december 2017 de "Verordening kansspelautomaten en speelautomatenhallen 2018" heeft vastgesteld. Deze verordening is, overeenkomstig het bepaalde in artikel 139 e.v. Gemeentewet, bekendgemaakt en treedt in werking met ingang van 22 december 2017.

 

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat zij op 21 december 2017 de "Beleidsregel kansspelautomaten en speelautomatenhallen 2018" heeft vastgesteld. Deze beleidsregel bevat (hoofdzakelijk) een nadere uitwerking van de artikelen 3 tot en met 5 van de hiervoor genoemde verordening. De beleidsregel treedt in werking met ingang van 22 december 2017.

 

Als onderdeel van voornoemde verordening kan de burgemeester (onder meer) vergunning verlenen voor twee speelautomatenhallen in de kern Sluis. Van belang is dat thans één vergunning is verleend en dat een tweede vergunning beschikbaar is per 1 april 2018. Deze mededeling betreft de bekendmaking van de beschikbaarheid van een vergunning als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de verordening, gelezen in samenhang met artikel 2 lid 1 van de beleidsregel. Belangstellenden kunnen een aanvraag voor een vergunning indienen op de wijze zoals geregeld en omschreven in de verordening en beleidsregel. De grenzen van de kern Sluis zijn daarbij op een bij de verordening behorende en gewaarmerkte kaart met zwarte ononderbroken rand omgrensd.

 

De hiervoor genoemde verordening en beleidsregel treden in werking op 22 december 2017 en liggen voor een ieder kosteloos ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Kopieën zijn tegen betaling van de kosten (leges) verkrijgbaar. De stukken zijn vanaf vandaag te raadplegen op de website van de gemeente, www.gemeentesluis.nl. Daarnaast is de verordening te raadplegen via het digitale gemeenteblad.

 

Oostburg, 22 december 2017

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

 

S.I. de Kievit, secretaris

mr. M.M.D. Vermue, burgemeester


Uitgelicht


Zoeken