Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2017 / April / Uitreiking Koninklijke onderscheiding in Aardenburg

Uitreiking Koninklijke onderscheiding in Aardenburg

Burgemeester Peter Cammaert reikte op zaterdag 8 april 2017, namens Zijne Majesteit Koning Willem Alexander een Koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje Nassau) uit aan de heer D.M. (Dick) de Pooter ter gelegenheid van zijn jarenlange maatschappelijke verdienstelijkheden.

Van 1984 tot vandaag zet de heer de Pooter zich belangeloos in voor verschillende organisaties. Zo is hij vanaf 1 januari tot nu bestuurslid van de Stichting Bach Comité Aardenburg, waarvan hij de laatste jaren ook als vicevoorzitter actief is. In samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging organiseert hij de jaarlijkse Matthäus Passion in de Sint-Baafskerk van Aardenburg. Ook is hij betrokken bij de cantateconcerten en orgelmatinees. Hij is medeorganisator van het educatief project, met als doel scholieren in het vervolgonderwijs kennis te laten maken met klassieke muziek 'Bach en de Matthäus Passion'. Binnen het kerkbestuur van de voormalig Nederlands Hervormde Kerk, nu de Protestantse Kerk, verricht de heer De Pooter sinds 1984 diverse functies, waarvan hij vanaf 2016 lid is van de beroepingscommissie in verband met de aanstelling nieuwe dominee.

 

Vanuit het kerkbestuur is hij gids in de Sint-Baafskerk in Aardenburg. Het begeleiden van huwelijksvoltrekkingen en uitvaartdiensten in de kerk behoort ook tot zijn taak. Hij is organisator van uitwisselingen van kerkgemeenteleden met de zustergemeente Arcus in Roemenië. Hij organiseert vanaf 1984 de jaarlijkse hobby- en boekenmarkt in de Sint-Baafskerk en sinds 2014  de jaarlijkse braderie in Aardenburg. De opbrengsten van het bakken van oliebollen tijdens beide dagen zijn bestemd voor het Orgelfonds van de Sint-Baafskerk.

 

In samenwerking met het gidsenteam Aardenburg organiseert hij sinds 2015 toeristische fietsroutes onder het project Sneukeltoer. Van 1995 tot vandaag is de heer De Pooter actief als griffier binnen het college van Kerkrentmeesters van de Protestante Gemeente Aardenburg. Hiervoor neemt hij de volledige boekhouding voor zijn rekening.

Daarnaast heeft hij het project Koken voor Kerken, in samenwerking met Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), in het leven geroepen. Voor het project Gast aan Tafel kookt hij maandelijks (gratis) voor een groep ouderen in de Sint-Baafskerk en voor bezoekers van het Leger des Heils in Terneuzen.

 

Sinds 1987 is de heer De Pooter bestuurslid/griffier/rentmeester van de Commissie van Beheer St. Jan.

 

Van 1990 tot 2000 was de heer De Pooter coach tijdens wedstrijden en trainer van enkele damesteams van de IJzendijkse Volleybalclub (IJVC). Daarnaast was hij actief als erkend Nevobo-scheidsrechter tijdens vele volleybalwedstrijden in heel Zeeland.

Sinds zijn pensionering in 2013 is hij bestuurslid/penningmeester van recreatiepark Camping de Zandkreek in Kortgene.

 

Het gemeentebestuur feliciteert de heer De Pooter met zijn welverdiende Koninklijke onderscheiding.


Uitgelicht


Zoeken