Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2017 / April / Archeologiebeleid & Onderzoeksagenda Sluis 2017 (eerste herziening)

Archeologiebeleid & Onderzoeksagenda Sluis 2017 (eerste herziening)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de stukken ontwerp-Archeologiebeleid en Onderzoeksagenda Sluis 2017 (eerste herziening) ter inzage liggen. De betreffende stukken kunt u inzien van 13 april tot 25 mei 2017 (6 weken) in het gemeentehuis (in het Klanten Contact Centrum) tijdens de openingstijden.

Zienswijze

Tijdens de termijn dat de stukken ter inzage liggen kunt u schriftelijke of per mail een zienswijzen indienen. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Burgemeester en Wethouders van Sluis, t.a.v. afdeling Beleid & Beheer, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Indien een zienswijze via mail stuurt kan dit naar info@gemeentesluis.nl.

 

Na afloop van de terinzagelegging zal het ontwerp-Archeologiebeleid & Onderzoeksagenda Sluis 2017 (eerste herziening) aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden, waarbij de ingekomen zienswijzen worden meegewogen.

 

Oostburg, 12 april 2017

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

 

S.I. de Kievit - Minnaert, secretaris

mr. P.A.G. Cammaert, burgemeester

 

Te downloaden:


Uitgelicht


Zoeken