Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2016 / Oktober / Subsidieaanvraag 2018

Subsidieaanvraag 2018

Sinds 2016 wordt subsidie toegekend op basis van de nieuwe Algemene subsidieverordening gemeente Sluis. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen een basissubsidie en een aanvullende subsidie in het kader van bevordering leefbaarheid. In de subsidiebeschikking staat of de basissubsidie alleen voor 2016 is toegekend of dat deze voor meerdere jaren is verstrekt. Als een meerjarige basissubsidie is toegekend, dan blijft het vastgestelde subsidiebedrag van kracht en wordt dit medio januari 2018 betaalbaar gesteld.  Wel dient aangegeven te worden wanneer activiteiten tussentijds zijn gewijzigd of als activiteiten, om welke reden dan ook, zijn stopgezet. 

 

Verder van belang zijn de voorwaarden t.a.v. de definitieve vaststelling van de subsidie 2017:

·         Een subsidiebedrag tot € 1.500,-- wordt ambtshalve vastgesteld.  Hiervoor hoeft geen verantwoording te worden afgelegd. Wel moet er altijd een melding plaatsvinden als een activiteit niet of slechts gedeeltelijk is uitgevoerd; de subsidie moet dan natuurlijk (deels) worden terugbetaald;

·         Bij een subsidiebedrag tussen de € 1.500,-- en € 100.000,-- dient uiterlijk 1 maart 2018 een aanvraag tot definitieve vaststelling van de subsidie worden ingediend. Bij de aanvraag moet een inhoudelijk en financieel verslag toegevoegd worden, waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk zijn verricht.

 

Om in 2018 voor subsidie in het kader van leefbaarheid in aanmerking te komen, moet uiterlijk op 1 november 2017 opnieuw een aanvraag worden ingediend worden. Het is mogelijk hiervoor het standaard aanvraagformulier te gebruiken of gebruik te maken van de digitale versie.

Te downloaden:

 


Uitgelicht


Zoeken