Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2014 / September / Kennisgeving ontwerp nota Evenementenbeleid gemeente Sluis 2014. Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Kennisgeving ontwerp nota Evenementenbeleid gemeente Sluis 2014. Uitgebreide voorbereidingsprocedure

In alle kernen van de gemeente Sluis worden veel grote en kleine evenementen georganiseerd. Deze evenementen dragen bij aan de naamsbekendheid en het imago van de gemeente.

Vrijwel elke kern kent zijn eigen feest, terwijl er daarnaast, vooral in de zomermaanden, nog tal van andere evenementen georganiseerd worden. De evenementen voorzien niet alleen in de behoefte van de inwoners maar ook van de vele bezoekers van onze gemeente. Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Sluis is verouderd en een aantal onderwerpen komt niet aan bod.

 

Het doel van deze nota is dan ook ervoor te zorgen dat:

  1. De organisatoren van evenementen vooraf weten welke regels er gelden;
  2. Aanvragen klantgericht, klantvriendelijk en efficiënt worden afgehandeld;
  3. Er voldoende ruimte overblijft om evenementen te organiseren binnen de gemeente, maar wel binnen een zeker - door de gemeente als vergunningverlener gesteld - kader;
  4. De aantasting van de woon- en leefomgeving voor bewoners wordt beperkt en de veiligheid van het evenement wordt bevorderd;
  5. De kwaliteit van evenementen wordt bevorderd;
  6. Er blijvend wordt gewerkt aan het verder (de)reguleren van evenementen;
  7. Het beleid een positieve uitwerking heeft op het imago van de gemeente;
  8. Er voor wat betreft grootschalige evenementen afstemming en ordening plaatsvindt op Zeeuws-Vlaamse schaal, mede in overleg met het GHOR en de Taakgroep Grote Evenementen.

 

Op grond van het bepaalde in de Inspraakverordening gemeente Sluis en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt de ontwerpnota met ingang van vandaag gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn voor iedereen tijdens openingstijden in te zien. Daarnaast is de ontwerpnota in te zien op de website www.gemeentesluis.nl, onder nieuwsberichten.

 

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingediend. Zij moeten worden gericht aan de burgemeester van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingediend.

 

Oostburg, 3 september 2014

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens dezen,

hoofd afdeling Publiekszaken,

 

P.B. de Croock

 

Klik hier om de ontwerpnota te downloaden.


Uitgelicht


Zoeken