Direct naar hoofdmenu / zoekveld

September

 • Omvormingsplannen Hoofdplaat, Groede en Nieuwvliet
  24 september 2012
  De gemeente Sluis vindt een fraaie, groene woonomgeving belangrijk. Een afnemend onderhoudsbudget en wettelijke beperkingen op het gebruik van chemische onkruid-bestrijdingsmiddelen maken het ons moeilijker om ook in de toekomst een goede kwaliteit van het openbaar groen te garanderen.
 • Controle hondenbelasting
  03 oktober 2012
  Vanaf 18 september 2012 gaan controleurs huis-aan-huis in de gemeente Sluis controleren op het houden van honden.
 • Uitnodiging opplusdag Aardenburg
  25 september 2012
  Op vrijdag 12 oktober organiseert de gemeente Sluis een Opplusdag in Aardenburg. Tijdens deze dag zal een gemeentelijk team van Openbare Werken kleine karweitjes opknappen in de kern.
 • Uitnodiging kernbezoek Eede
  25 september 2012
  De gemeente Sluis wil graag goed geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen in de verschillende kernen.
 • Doorgaande weg Waterlandkerkje acht weken dicht
  27 september 2012
  Waterschap Scheldestromen gaat de Turkeijeweg, de doorgaande weg van IJzendijke naar Waterlandkerkje verbreden, voorzien van nieuwe markeringen en doorgroeistenen in de berm leggen. De weg gaat vanaf 1 oktober voor acht weken dicht.
 • Inspraak ontwerp Beleidsnota Parkeernormen
  25 september 2012
  Met de komst van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de nog te wijzigen Woningwet komen de stedenbouwkundige voorschriften, inclusief die over het parkeren, uit de bouwverordening op termijn (naar verwachting op 1 juli 2013) te vervallen.
 • Ontwerpbestemmingsplan MFC Breskens
  25 september 2012
  Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan voor het Multifunctioneel Centrum te Breskens (NL.IMRO.1714.bpmfcbreskens12-ON01) ter inzage wordt gelegd.
 • Werkzaamheden Klanten Contact Centrum
  25 september 2012
  Momenteel vinden er gedurende een langere periode werkzaamheden plaats in het Klanten Contact Centrum (KCC).
 • Openbare vergadering Welstandscommissie
  25 september 2012
  De Welstandscommissie van de gemeente Sluis houdt op donderdag 11 oktober 2012
  een openbare vergadering.
 • Week van de Opvoeding in teken van Positief opvoeden!
  25 september 2012
  Via het thema 'Luister 's naar me' geeft de Week van de Opvoeding (van 1 t/m 7 oktober 2012) volop aandacht aan Positief Opvoeden.
 • Sluis in beweging. Wandelen in IJzendijke
  25 september 2012
  Op maandag 10 september is de Stichting Welzijn van start gegaan met een nieuw ‘Elke stap telt’ wandelproject.
 • 2 Oktober: uitstap voor mantelzorgers
  25 september 2012
  Op dinsdagmiddag 2 oktober organiseert het Steunpunt Mantelzorg Porthos Sluis een uitstapje naar het visserijmuseum in Breskens.
 • Aardappelfestival in Oostburg
  25 september 2012
  Van woensdag 3 tot en met zaterdag 6 oktober vindt, tijdens de landelijke Week van de Smaak, in Oostburg het aardappelfestival plaats.
 • Wegwerkzaamheden aan N62 Sluiskiltunnel
  19 september 2012
  Nachtelijke afsluiting N62 Westerscheldetunnelweg 3-4 en 4-5 oktober
 • Wandelen in IJzendijke
  19 september 2012
  Op maandag 10 september is de Stichting Welzijn van start gegaan met een nieuw ‘Elke stap telt’ wandelproject. Aan dit wandelproject voor 55-plussers kan iedereen die graag wandelt of de conditie wil verbeteren meedoen.
 • Informatiepaneel onthuld bij monument 1940 - 1945 in Oostburg
  19 september 2012
  Op 14 september is door de heer Leo Hoogenboom uit Ballston Lake in de staat New York in het bijzijn van burgemeester Jacques Suurmond een informatiepaneel onthuld bij het monument 1940 - 1945 in Oostburg.

 • Uitreiking Koninklijke onderscheiding te Aardenburg
  19 september 2012
  Wnd. burgemeester Jacques Suurmond reikte op zaterdag 15 september, namens Hare Majesteit, de Koningin der Nederlanden, een Koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje Nassau) uit aan de heer Johan Julien Nelly De Baets tijdens de jaarlijkse familiedag van de vrijwillige brandweer van de gemeente Sluis, groep Aardenburg.
 • Bibliotheken in Zeeland krijgen nieuwe website
  19 september 2012
  Op maandag 17 september zijn de nieuwe websites van de vier basisbibliotheken in Zeeland - Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen, Bibliotheek Oosterschelde, de Zeeuwse Bibliotheek en Bibliotheek Vlissingen- online gegaan. De sites zijn via de vertrouwde webadressen te raadplegen.
 • Informatie riolering- en herstraatwerkzaamheden Torenweidelaan eo te Oostburg (vooraankondiging)
  11 september 2012
  Aannemingsbedrijf Oomen BV uit Sprunde is gestartl met de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van Torenweidelaan, Pastoor van Genklaan en Oude Kerkstraat te Oostburg.
 • Slik op de weg? Gas los!
  11 september 2012
  Het is weer oogsttijd en langs de Zeeuwse plattelandswegen verschijnen weer de bekende slikborden. Ondanks een jarenlange campagne over de gevaren van slik op de weg, gebeuren er nog steeds ongelukken tijdens de oogst. Daarom vraagt het ROVZ weggebruikers dit jaar nadrukkelijk hun rijgedrag aan te passen.
 • Werkzaamheden Klanten Contact Centrum
  11 september 2012
  Momenteel vinden er gedurende een langere periode werkzaamheden plaats in het Klanten Contact Centrum (KCC).
 • Vergadering Adviesraad Sociale Zaken Sluis
  11 september 2012
  De Adviesraad Sociale Zaken Sluis vergadert op dinsdag 18 september 2012 om 14.30 uur met de portefeuillehouder in de raadzaal van het gemeentehuis te Oostburg. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen.
 • Sluis behaalt zilver bij verkiezing Schoonste strand van Nederland
  11 september 2012
  Sluis heeft bij de landelijke verkiezing Schoonste Strand van Nederland 2012 de tweede prijs, met een score van 4,99 op 5, behaald!
 • Openbare vergadering Welstandscommissie
  11 september 2012
  De Welstandscommissie van de gemeente Sluis houdt op donderdag 20 september 2012
  een openbare vergadering.
 • Gemeente roept jongeren op te stemmen
  05 september 2012
  Het college van de gemeente Sluis roept jongeren op om 12 september, tijdens de landelijke verkiezingen, hun stem uit te brengen.
 • Verkiezingen Tweede Kamer 2012
  05 september 2012
  Op 12 september 2012 worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Tot aan de verkiezingen informeren we u in deze rubriek over de organisatie van de verkiezingen en het uitbrengen van uw stem. Deze week: de bekendmaking van de uitslag.
 • Werkzaamheden Herenweg Aardenburg
  05 september 2012
  Sinds 30 augustus is de Herenweg in Aardenburg afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit heeft te maken met de aanleg van de rondweg.
 • Parkeren Markt IJzendijke
  05 september 2012
  Iedere zaterdag vindt de weekmarkt plaats op de Markt in IJzendijke. Om de marktkramers op die dag te voorzien van een standplaats, worden er diverse plaatsen speciaal voor hen afgezet.
 • Informatie rioleringswerkzaamheden Everaarslaan en omgeving Groede
  05 september 2012
  Deze week is aannemingsbedrijf H4A in opdracht van de gemeente gestart met fase 2 van de vervangingswerkzaamheden aan de riolering in de Burg. J.C. Everaarslaan te Groede.
 • Doe mee aan Burgernet
  05 september 2012
  De Zeeuwse gemeenten en de regiopolitie Zeeland hebben bijna een jaar geleden, met behulp van subsidie, van provincie Zeeland Burgernet ingevoerd.
 • Openbare vergadering Welstandscommissie
  05 september 2012
  De Welstandscommissie van de gemeente Sluis houdt op donderdag 6 september 2012 een openbare vergadering.
 • Werkzaamheden Klanten Contact Centrum
  05 september 2012
  Momenteel vinden er gedurende een langere periode werkzaamheden plaats in het Klanten Contact Centrum (KCC).
 • Vergadering Adviesraad Sociale Zaken Sluis
  05 september 2012
  De Adviesraad Sociale Zaken Sluis vergadert op dinsdag 18 september 2012 om 14.30 uur met de portefeuillehouder in de raadzaal van het gemeentehuis te Oostburg. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

Uitgelicht


Zoeken