Direct naar hoofdmenu / zoekveld

November

 • Aanvraagmiddag legitimatiebewijzen senioren 70+ 28 november Breskens geannuleerd
  26 november 2012
  Een paar keer per jaar gaan medewerkers van de gemeente Sluis naar de woonzorgcentra.
 • Openbare vergadering Welstandscommissie
  28 november 2012
  De Welstandscommissie van de gemeente Sluis houdt op donderdag 29 november 2012
  een openbare vergadering.
 • Gemeentehuis geopend tussen Kerst en Oud & Nieuw
  07 november 2012
  Dit jaar is het gemeentehuis tussen Kerst en Oud & Nieuw geopend. Wij verwachten hiermee in te spelen op de wensen van u als klant. U kunt dit jaar dus ook in deze periode in het gemeentehuis terecht voor alle producten en diensten. Wilt u er zeker van zijn dat u vlot geholpen kunt worden? Maak dan vooraf een afspraak via tel. 140117. Daarnaast kunt u een aantal producten aanvragen via www.gemeentesluis.nl.
 • Omvormingsplannen Hoofdplaat, Groede en Nieuwvliet
  29 november 2012
  De gemeente Sluis vindt een fraaie, groene woonomgeving belangrijk. Een afnemend onderhoudsbudget en wettelijke beperkingen op het gebruik van chemische onkruid-bestrijdingsmiddelen maken het ons moeilijker om ook in de toekomst een goede kwaliteit van het openbaar groen te garanderen.
 • Pesten moet gestopt worden!
  28 november 2012
  Kinderen worden tot wanhoop gedreven en ondervinden de gevolgen van pesten tot op latere leeftijd.
 • E-learning programma voor evenementen verkeersregelaars
  28 november 2012
  In 2009 is de nieuwe wet- en regelgeving voor verkeersregelaars van kracht geworden. De grote verandering hierbij was dat er duidelijk onderscheid gemaakt zou worden tussen verkeersregelaars die beroepsmatig bepaalde verkeerstaken verrichten, en de evenementen-verkeersregelaars die bijvoorbeeld tijdens een wielerronde of een avondmarkt werden ingezet.
 • Informatie rioleringswerkzaamheden Oude Kerkstraat en Pastoor van Genklaan te Oostburg
  28 november 2012
  Aanvullend op de rioleringswerkzaamheden in de Oude Kerkstraat moet ook het kruispunt Oude Kerkstraat/Zuidzandsestraat/Oude Stad worden gereconstrueerd.
 • Tijdelijke afsluiting deel Sint Pietersdijk Aardenburg
  28 november 2012
  Tot en met vrijdag 7 december 2012 wordt er gewerkt aan de kruising van de nieuwe rondweg met de Sint Pietersdijk. Het gedeelte van de Sint Pietersdijk tussen de Binnenweg en de Boomdijk wordt afgesloten.
 • Hoofdwaterleiding Groede gerepareerd; alle woningen hebben weer water
  16 november 2012
  De breuk in de hoofdwaterleiding bij Groede is gerepareerd. Alle woningen hebben weer water en de waterdruk is normaal.
 • Omgaan met verlies
  20 november 2012
  Verlies van een dierbare: uw partner, een ouder, broer, zus of uw beste vriend of vriendin, is zeer aangrijpend. U bent van slag en uit balans.
 • Openbare vergadering Welstandscommissie
  20 november 2012
  De Welstandscommissie van de gemeente Sluis houdt op donderdag 29 november 2012
  een openbare vergadering.
 • Luchtwachttoren Eede
  20 november 2012
  Stichting Dorpsraad Eede heeft zich afgelopen jaar ingespannen om de luchtwachttoren te Eede op te knappen en weer toegankelijk te maken.
 • Openbare vergadering Welstandscommissie
  07 november 2012
  De Welstandscommissie van de gemeente Sluis houdt op donderdag 15 november 2012
  een openbare vergadering.
 • Rooiwerkzaamheden Sluis
  14 november 2012
  In de Nieuwstraat te Sluis wordt in week 47/48 uit veiligheidsoogpunt en vanwege riolerings- en renovatiewerkzaamheden, aan beide zijden van de doorgaande weg, een groot aantal bomen gerooid.
 • Werkzaamheden aan populieren tussen Breskens en Schoondijke
  19 november 2012
  Provincie Zeeland is op maandag 19 november 2012 gestart met het vellen van 116 kaprijpe populieren op het wegvak N676. Dit ter bevordering van de verkeersveiligheid.
 • Uitnodiging kernbezoek Groede
  14 november 2012
  De gemeente Sluis wil graag goed geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen in de verschillende kernen. Daarom brengt het college van Burgemeester en Wethouders op donderdag 22 november 2012 een kernbezoek aan Groede.
 • Waterstoring grotendeels verholpen
  16 november 2012
  De waterdruk in het overgrote deel van de gemeente is hersteld. Er wordt nog gewerkt aan de reparatie van de hoofdwaterleiding bij Groede. Daardoor zitten 20 woningen in een klein gebied rond Marolleput, Henricusdijk en Ringdijk nog zonder water. Dit kan duren tot vanavond laat. De bewoners zijn door Delta geïnformeerd. De brandweer heeft een noodvoorziening getroffen voor bluswater voor dit gebied.
 • Waterstoring
  16 november 2012
  Vanmorgen is op de locatie Scherpbierseweg/Ringdijk bij Groede spontaan de hoofdwaterleiding gesprongen. Daardoor is de waterdruk in een groot deel van de gemeente verminderd, met name in de kuststrook. De storingsdienst van Delta, Waterschap Scheldestromen, brandweer en gemeente zijn ter plaatse om het probleem te verhelpen. De weg is afgesloten. Hoe lang de storing duurt is nog niet bekend maar er wordt rekening mee gehouden dat dit zeker enkele uren zal duren.
 • Openingstijden rond de feestdagen
  14 november 2012
 • Sinterklaas in de gemeente Sluis
  14 november 2012
  Sinterklaas en zijn Pieten zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest. Op zaterdag 17 november komen ze in Nederland aan.
 • Vergadering Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling
  14 november 2012
  Op vrijdag 16 november 2012 om 14.00 uur is er in de kantine van het gemeentehuis te Oostburg een openbare vergadering van de Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling.
 • Vergadering Adviesraad Sociale Zaken Sluis
  14 november 2012
  De Adviesraad Sociale Zaken Sluis vergadert in aanwezigheid van wethouder Jan Schaalje (portefeuillehouder maatschappelijke en sociale zaken) op dinsdagmiddag 20 november 2012 vanaf 14.30 uur in het KCC, Nieuwstraat 22 te Oostburg. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen.
 • Rioleringswerkzaamheden Torenweidelaan, Oude Kerkstraat e.o. Oostburg
  14 november 2012
  De werkzaamheden in de Torenweidelaan, Baljuw Veltersweg en Pastoor van Genklaan in Oostburg verlopen volgens planning.
 • Sabewa Zeeland neemt innen belasting over
  14 november 2012
  Op 1 januari 2013 start Sabewa Zeeland officieel, maar de eerste werkdag van de medewerkers zit er al op.
 • Begroting 2013 vastgesteld
  14 november 2012
  De gemeenteraad heeft in de vergadering van 8 november jl. de begroting 2013 vastgesteld. In de begroting staat nieuw financieel evenwicht centraal.
 • Heiwerkzaamheden Vlamingpolderweg Cadzand
  07 november 2012
  Vanaf donderdag 8 november a.s. vinden gedurende circa 2,5 week heiwerkzaamheden plaats ten behoeve van de realisatie van Faro Greenpark (Camping Welgelegen) aan de Vlamingpolderweg in Cadzand-Bad. Deze werkzaamheden zullen enige overlast met zich meebrengen voor de omgeving. Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de uitvoerder, Patrick Hemelaar via tel. 06 - 1373 2856 of de heer De Keuninck via tel. 0117 - 391 383.
 • Sabewa Zeeland neemt innen belasting over
  07 november 2012
  Op 1 januari 2013 start Sabewa Zeeland officieel, maar de eerste werkdag van de medewerkers zit er al op. Op 5 november startten zij op hun nieuwe werkplek in het waterschapskantoor in Terneuzen. De taak van deze nieuwe organisatie: het waarderen, heffen en innen van de gemeentelijke- en waterschapsbelasting. Acht Zeeuwse gemeenten, waaronder Sluis, en waterschap Scheldestromen zijn aangesloten bij Sabewa Zeeland. Dit betekent dat u vanaf volgend jaar uw aanslag voor de gemeentelijke- en waterschapsbelasting van Sabewa Zeeland ontvangt en niet meer van de gemeente Sluis en het waterschap. Volgende week leest u hierover meer in deze rubriek.
 • Kennismakingscursussen sport voor de basisschooljeugd seizoen 2012 – 2013
  07 november 2012
  Wil je een sport gaan beoefenen maar je weet niet precies welke sport je leuk vindt? Ga het dan gewoon eens proberen! Het is nog niet mogelijk om voor alle sporten een kennismakingsmiddag te organiseren. Voor welke sport, waar en wanneer het wel kan zie je hieronder.
 • Uitnodiging kernbezoek Groede
  07 november 2012
  De gemeente Sluis wil graag goed geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen in de verschillende kernen. Daarom brengt het college van Burgemeester en Wethouders op donderdag 22 november 2012 een kernbezoek aan Groede.
 • Aanvraagmiddag legitimatiebewijzen senioren 70+ op locatie
  07 november 2012
  Een paar keer per jaar gaan medewerkers van de gemeente Sluis naar de woonzorgcentra. Daar kunnen inwoners van 70 jaar en ouder ter plekke hun legitimatiebewijs laten vervangen. Zowel de bewoners van de woonzorgcentra als 70+’ers die in dezelfde kern zelfstandig wonen, kunnen van deze service gebruik maken. In november zijn er weer “senioren-aanvraag-middagen”. Een week later kan men de nieuwe documenten op dezelfde locatie weer ophalen.
 • Werkzaamheden Klanten Contact Centrum
  07 november 2012
  De werkzaamheden aan de installaties in het Klanten Contact Centrum zijn bijna afgerond. Alleen op vrijdag 16 november a.s. kunnn klanten nog enige overlast ervaren bij een bezoek aan de gemeentelijke balie, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen of UWV WERKbedrijf. Bij voorbaat dank voor uw begrip.
 • Steeds meer mensen financieel in de knel
  07 november 2012
  Als u schulden heeft, dan bent u zeker niet de enige. Als inkomen minder wordt is het lastig het bestedingspatroon daarop aan te passen. Door wegvallen van werk bijvoorbeeld, terwijl uw vaste lasten wel gelijk zijn gebleven. Als het aflossen van schulden, naast de vaste kosten die ook gewoon doorlopen (woonlasten, telefoon, energie etcetera), een steeds groter probleem vormt waar u niet meer uitkomt, kunt u terecht bij Porthos Sluis.

Uitgelicht


Zoeken