Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2012 / Mei / Maatregel uitstellen aanvraag reisdocument

Maatregel uitstellen aanvraag reisdocument

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 23 mei 2012 een aantal maatregelen laten ingaan om het aantal niet-noodzakelijke aanvragen van reisdocumenten (tijdelijk) terug te brengen.

 

Vanaf deze datum mag een spoedaanvraag van een kind jonger dan 13 jaar en 8 maanden dat is bijgeschreven in een paspoort waarvan de geldigheid op of na 1 juli 2012 verloopt niet meer in behandeling worden genomen, tenzij om humanitaire redenen. Een geldige reden is bijvoorbeeld een reis naar het buitenland in verband met een medische behandeling of het bijwonen van een begrafenis. Voorwaarde is dat de noodzaak van de reis wordt aangetoond en er niet gereisd kan worden op de bijschrijving.
De gemeente dient te administreren op grond waarvan is besloten de spoedaanvraag in behandeling te nemen.


Reizen met kinderen

Tevens maken wij u erop attent dat sommige landen een verklaring eisen waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder/voogd is. Informeer hier van tevoren naar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Heeft u een reis met kind(eren) gepland en wilt u meer informatie over grenscontroles surf dan naar de site van de Koninklijke marechaussee: http://www.defensie.nl/marechaussee/service/reizen_met_kinderen/.

 

 

Bij de aanvraag van een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart, kan ervoor worden gekozen om de naam van de (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen. 

 


Uitgelicht


Zoeken