Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2012 / Mei / Detectieverbod aangewezen gebieden

Detectieverbod aangewezen gebieden

Burgemeester en wethouders van Sluis hebben bij hun besluit d.d. 1 mei 2012, nr. 120384, gebieden aangewezen waarvoor een detectieverbod geldt, als bedoeld in artikel 4.15d van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Sluis.

Deze gebieden zijn:

 

1.    De hoog verdachte gebieden met mogelijk niet gesprongen explosieven, zoals aangeduid op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart;

2.    De gebieden die op de Archeologische Monumenten Kaart voor Zeeland staan geregistreerd als archeologisch waardevol;

3.    De gebieden die zijn aangewezen als 'gemeentelijke terreinen van archeologische waarde', zoals aangeduid op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart met toelichting.


De gebieden onder 2 kunnen geraadpleegd worden op de website www.zeeland.nl/chs (zoeken op de geografische kaart). Klik hier om de gebieden onder 1 en 3 digitaal te raadplegen.


Het besluit ligt tijdens de openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Eveneens bij genoemd besluit hebben burgemeester en wethouders algemene regels vastgesteld op basis waarvan vergunningen voor het detecteren met een metaaldetector worden verleend. Deze algemene regels liggen eveneens ter inzage.

Een vergunning om te mogen detecteren in de aangewezen gebieden moet worden aangevraagd bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sluis.

 

 

 


Uitgelicht


Zoeken