Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2012 / Maart / Drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten willen samenwerken met Sabewa Zeeland

Drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten willen samenwerken met Sabewa Zeeland

De gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen willen vanaf begin volgend jaar op het gebied van belastingheffing samenwerken met het op te richten Sabewa Zeeland.

Dat standpunt hebben de drie colleges vandaag (6 maart) ingenomen in de vorm van een 'voorgenomen besluit'. Sabewa is een samenwerkingsverband dat als doel heeft om uiteindelijk alle belastingheffingen voor het Zeeuwse waterschap en de dertien Zeeuwse gemeenten uit te voeren.

 

 

Het voorgenomen besluit wordt nu verder uitgewerkt en voorzien van de nodige toelichting. Het voorgenomen besluit wordt daarna aan de inspraakorganen zoals de ondernemingsraden voorgelegd. De gemeenteraden van de drie gemeenten nemen het uiteindelijke besluit over de deelname aan het samenwerkingsverband.

 

De drie gemeenten stellen belangrijke voorwaarden aan de samenwerking met Sabewa. Zo zal Sabewa Zeeland minimaal de eerste tien jaar vanuit het waterschapskantoor in Terneuzen opereren. Hiermee willen de Zeeuws-Vlaamse colleges de werkgelegenheid in de regio behouden. De gemeenten willen ook nauw worden betrokken bij de plaatsing van het betreffende gemeentepersoneel binnen het samenwerkingsverband om er zo voor te zorgen dat de overgang van medewerkers goed wordt geregeld.

 

De samenwerking met Sabewa levert op termijn een (financiële) besparing op. Daarnaast kan de samenwerking een kwaliteitsverbetering opleveren. Dat geldt ook voor klanten omdat op termijn bijvoorbeeld de belastingaanslagen van waterschap en gemeente gecombineerd kunnen gaan worden in een aanslag.

 


Uitgelicht


Zoeken