Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2012 / Juni / Verkeersmaatregel Cadzand-Bad

Verkeersmaatregel Cadzand-Bad

Burgemeester en wethouders van Sluis brengen ter openbare kennis. Dat een tijdelijke verkeersmaatregel is ingesteld naar aanleiding van ernstige verkeershinder tijdens de Pinksterdagen in de woonwijken achter Boulevard de Wielingen te Cadzand-Bad, waardoor de doorgang voor het wegverkeer ernstig werd belemmerd en de bereikbaarheid voor hulpdiensten in het geding kwam.


Gelet op artikel 34 onder 'b' van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (B.A.B.W.), kan ingeval van een door het wegverkeer veroorzaakte ernstige aantasting van voorbijgaande aard van de in het tweede lid, onder a, van artikel 2 van de Wegenverkeerswet genoemde belangen een tijdelijke verkeersmaatregel worden ingesteld door het bevoegd gezag.

 

 

 

Het betreft de woonwijken Hennequinlaan, Duinlaan, Sterntjeslaan en de Wulpenlaan te Cadzand-Bad. De gemeente Sluis is wegbeheerder van deze weggedeelten.

 

 

 

Wij verwachten dat deze ernstige hinder zich in het hoogseizoen in deze wijken weer voor kan doen. Wij hebben gelet hierop besloten om een tijdelijke maatregel in te stellen voor genoemde straten in de periode vanaf vandaag t/m 13 oktober 2012.

 

De maatregel geldt voor genoemde periode in afwachting van verdere beleidsontwikkeling.

 

 

 

Om de toegankelijkheid voor de hulpdiensten en de doorgang voor het wegverkeer te waarborgen wordt een tijdelijk parkeerverbod ingesteld aan één zijde van genoemde straten. De situatietekening is hier digitaal raadpleegbaar.

 


Uitgelicht


Zoeken